Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnh

Ngày 12-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết, chương trình, đề án và các báo cáo quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhCác đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhĐồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh sự đổi mới trong tổ chức các Hội nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, thành phần dự hội nghị, ngoài các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ mời lãnh đạo những ngành, cơ quan liên quan trực tiếp đến nội dung của hội nghị. Qua đó tiết kiệm thời gian để lãnh đạo các ngành, đơn vị tập trung xử lý công việc thuộc phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhBí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: 11 nội dung được thảo luận tại hội nghị lần này thuộc 3 nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất là tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống. Nhóm vấn đề thứ hai là thực hiện sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, Khóa XVIII... Qua sơ kết, tổng kết cần có đánh giá một cách khách quan chính xác, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ra nghị quyết hay kết luận để tiếp tục thực hiện. Nhóm vấn đề thứ ba, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn xã hội. Đây là những nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận dân chủ, đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn bản để cơ quan có thẩm quyền ban hành sớm.

Đối với Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đây là Nghị quyết nhằm cụ thể hóa để triển khai thực hiện Kế hoạch số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về thực hiện khâu đột phá trong cải cách hành chính, một trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định. Do kế hoạch 22 mới được ban hành, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị thêm một bước dự thảo Nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định tại hội nghị sắp tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhĐồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhĐồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung ban hành mới cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề nghị dừng thực hiện 1 chính sách sẽ hết hiệu lực sau năm 2021 là chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; đề nghị giữ nguyên 3 cơ chế, chính sách đang thực hiện gồm: chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai; cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới và cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện nông thôn mới. Đề nghị sửa đổi, bổ sung 5 cơ chế, chính sách để thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và ban hành mới 5 cơ chế, chính sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhBí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã chỉ ra những điểm hợp lý, chưa hợp lý của các cơ chế chính sách trong Tờ trình, đề nghị bổ sung cơ chế chính sách bảo tồn, phục hồi, phát triển một số giống cây dược liệu, cây ăn quả bản địa quý hiếm, có giá trị kinh tế cao; đề nghị đưa ra khỏi tờ trình một số chính sách chưa thực sự cần thiết hoặc có sự chồng chéo; điều chỉnh một số chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, các ý kiến cũng phân tích, góp ý về đối tượng thụ hưởng chính sách, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, điều kiện và thủ tục để được nhận hỗ trợ...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnh

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề lớn và rất quan trọng của đất nước. Với Thanh Hóa, nông nghiệp đã và đang được xác định là nền tảng, là một trụ cột kinh tế, nông thôn là địa bàn quan trọng, nông dân là lực lượng đông đảo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện và dành nguồn lực để tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn, ban hành nhiều cơ chế chính sách có tác dụng đòn bẩy, tạo động lực để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, trước yêu cầu cầu mới, cần phải có những cơ chế, chính sách mới phù hợp hơn, mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cần phải bám sát định hướng trong Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xác định nông nghiệp là nền tảng, là một trụ cột kinh tế quan trọng. Đồng thời, phải bám sát chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và căn cứ vào danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh để xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, đảm bảo tính thống nhất.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ban soạn thảo đánh giá cụ thể, toàn diện đối với cơ chế chính sách về khuyến khích xây dựng Nông thôn mới và chính sách hỗ trợ huyện Nông thôn mới, nếu cần sửa đổi, điều chỉnh thì phải trình ngay trong năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ khảo nghiệm giống cây trồng, mà giao cho UBND tỉnh khi cần thiết sẽ đặt hàng các đơn vị có đủ năng lực tiến hành khảo nghiệm, chuyển giao.

Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất rau an toàn và hoa, thống nhất hỗ trợ đối với các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, không hỗ trợ sản xuất trong nhà lưới, đồng thời phải nghiên cứu quy định phù hợp về điều kiện hỗ trợ. Về chính sách hỗ trợ hạ tầng khu chăn nuôi tập trung, chỉ hỗ trợ đối với những con nuôi mà tỉnh đang khuyến khích phát triển như trâu, bò, dê, gà..., không hỗ trợ hạ tầng vùng nuôi lợn tập trung. Chính sách hỗ trợ thâm canh rừng luồng cần bổ sung thêm đối tượng là cây nứa và cây vầu. Chính sách hỗ trợ phát triển cây ăn quả tập trung cần mạnh hơn, hướng vào 3 nội dung là hỗ trợ giống, kỹ thuật và hạ tầng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất ban hành chính sách hỗ trợ đóng hầm bảo quản hải sản bằng vật liệu mới trên tàu khai thác xa bờ, chính sách hỗ trợ di chuyển cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; thống nhất chưa ban hành chính sách hỗ trợ máy dò cá ngang cho tàu cá làm nghề lưới vây, lưới chụp vùng khơi và chính sách hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhPhó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhTrưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhTrưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnhPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận về chương trình nâng cao chất lượng Y tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra phải sát thực tế, có tính khả thi và đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng y tế của tỉnh. Các giải pháp cần chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng y tế dự phòng; phát huy vai trò của y học cổ truyền; quan tâm đến các giải pháp nâng cao y đức, cải cách hành chính trong khám chữa bệnh, hướng tới hài lòng của người dân. Phải làm rõ vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Y tế của chính quyền và Trung tâm y tế các cấp. Nguồn lực thực hiện phải kết hợp cả nguồn lực của nhà nước và xã hội hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thảo luận, quyết định nhiều nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của tỉnh

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian vừa qua đã tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, có những lúc “chống dịch còn hơn chống giặc”. Cùng với đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện nhiều nhiệm vụ được giao nhằm xây dựng thể chế để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống. Qua các ý kiến thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung chương trình nâng cao chất lượng y tế, đồng thời nêu những đóng góp rất lớn của mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc chăm sóc sức khỏe người dân và nhất là từ năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID -19, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID, vừa phát triển kinh tế.

Bên cạnh đánh giá cao những kết qủa đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với các ý kiến của các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị ngành y tế cần khắc phục, nâng cao chất lượng trong thời gian tới như: một số chuyên khoa của tỉnh yếu nên người bệnh chưa đặt miền tin vào việc điều trị, một số bác sĩ năng lực chuyên môn chưa cao...

Về nâng cao chất lượng y tế trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngành y tế cần phải tập trung phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, mở rộng và hiện đại hóa các bệnh viện tuyến tỉnh trở thành trung tâm khám chữa bệnh của tỉnh và khu vực; nâng cấp xây dựng các bệnh viện tuyến huyện và xây dựng một số bệnh viện trở thành trung tâm của vùng. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, cần tranh thủ tối đa các nguồn lực hợp pháp thông qua xã hội hóa.

Về nhiệm vụ giải pháp, đồng chí Bí Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến thảo luận để trình bày các nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo khoa học, hợp lý, không chồng chéo và dễ thực hiện, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc , các đoàn thể chính trị -xã hội và toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; Nâng cao chất lượng phòng, chống dịch bệnh, chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; Tăng cường đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng; Tăng cường cơ sở vật chất cho công tác y tế dự phòng và công tác y tế nói chung; Đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về y tế; Chủ động tích cực và tranh thủ hợp tác của các nguồn lực bên ngoài.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và thống nhất với các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phương án thực hiện dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và vùng phụ cận; về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và hoạt động giao thông công công trực thuộc sở Giao thông vận tải; tờ trình việc sáp nhập Ban Quản lý dự án công trình giao thông số 1 và Ban quản lý dự án công trình giao thông số 2 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa; Đề án nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị đông viên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Đề án sắp xếp kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  192 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.080.846
  Trong năm: 135.169
  Trong tháng: 10.550
  Trong tuần: 9.572
  Trong ngày: 560
  Online: 50