Chiều 21/9, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTQVN tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các thành viên Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV.

Hội nghị đã nghe một số ý kiến phát biểu của các đồng chí. Các ý kiến đều bày tỏ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua.

Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng 72 luật, 2 pháp lệnh và nhiều Nghị quyết của Quốc hội.

Các bên phối hợp tốt trong công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, đảm bảo giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của cử tri, giúp cử tri hiểu và nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế đơn thư. Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự đầy đủ các cuộc họp do các bên còn lại tổ chức, phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, khảo sát của mỗi bên; cử đại diện của mình tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát… Hoạt động phối hợp còn được thực hiện trên các lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, các bên liên quan đã thực hiện tốt việc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, đạt 99,75%.

Tại Hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quy chế được xây dựng gồm 3 chương, 20 điều. Trong đó, ban hành quy chế phối hợp công tác với các nội dung như: Tuyên truyền, tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, phổ biến pháp luật và hoạt động đối ngoại nhân dân; tham gia xây dựng Luật, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của công dân; giám sát và phản biện xã hội; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh cùng một số nội dung khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho hoạt động phối hợp công tác giữa ba cơ quan giữ vị trí trọng yếu trong bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới.

Để thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế phối hợp công tác được ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, từng cơ quan khẩn trương cụ thể hóa Quy chế thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp chi tiết, có lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình phối hợp, cần bám sát nội dung Quy chế, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, tận dụng tối đa thế mạnh của từng cơ quan để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, các cơ quan cần thiết lập các kênh thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thành lập các nhóm để thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp.

Mỗi cơ quan cần tiếp tục đổi mới công tác phối hợp; thông qua việc phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của từng cơ quan, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, những vấn đề nóng, bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Từ nay đến cuối năm 2021, cần tập trung cao cho công tác phối hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh đã đề ra.

Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các kiến nghị của cử tri và Nhân dân được giải quyết đúng tiến độ, theo quy định của pháp luật. Mỗi cơ quan cần tuân thủ nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới để công tác phối hợp sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả cao.

Tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự kiện ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phát huy kết quả đạt được, đặt nền móng quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  192 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.080.874
  Trong năm: 135.169
  Trong tháng: 10.578
  Trong tuần: 9.572
  Trong ngày: 588
  Online: 51