Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 17/10/2021 đến ngày 11/10/2021

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ 2

11/10

 

 

 

Cả ngày

Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách

- Đ/c Chánh Văn phòng; các đ/c Phó Trưởng

các Ban HĐND tỉnh

Các đ/c lãnh đạo Văn phòng

Thứ 3

12/10

Cả ngày

Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(bằng hình thức trực tuyến)

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Chánh Văn phòng; các đ/c Phó Trưởng

các Ban HĐND tỉnh

 

Sáng

Đoàn ĐBQH giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Huyện Hoằng Hóa

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách

 

Thứ 4

13/10

Cả ngày

Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(bằng hình thức trực tuyến)

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Chánh Văn phòng; các đ/c Phó Trưởng

các Ban HĐND tỉnh

 

Sáng

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và các ngành trước Kỳ họp thứ Hai,  Quốc hội khóa XV

Phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách

 

Chiều

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách

 

Thứ 5

14/10

Cả ngày

Dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(bằng hình thức trực tuyến)

Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Chánh Văn phòng; các đ/c Phó Trưởng

các Ban HĐND tỉnh

 

 

Thứ 6

15/10

Cả ngày

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

Thứ 7

16/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/10

 

 

 

 

 

Trực lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội  và Hội đồng nhân dân tỉnh:

  • Thứ 7, ngày 16/10:        Đ/c Cường, Phó Chánh Văn phòng
  • Chủ nhật, ngày 17/10:  Đ/c Thi, Phó Chánh Văn phòng