Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày đến ngày 23/01/2022

Tuần hiện tại
Tuần sau

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội

Tuần thứ 03 năm 2022 (Từ ngày 17 đến ngày 23/01/2022)

 

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ 2

17/01

 

 

 

7h00

 

 

Thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Nga Sơn

Huyện

Nga Sơn

Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

Thứ 3

18/01

Sáng

Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

Sáng

Thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Hà Trung

Huyện

Hà Trung

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Cường PCVP

8h00

Thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Cẩm Thủy

Huyện

Cẩm Thủy

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mạnh, PCVP

Thứ 4

19/01

7h30

Thăm, kiểm tra tình hình

sản xuất, đời sống Nhân dân

huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa

Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

Sáng

Hội nghị trực tuyến xin ý kiến về

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phòng họp Văn phòng Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Sáng

Thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh

Các huyện: Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn và thị xã Bỉm Sơn

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Ngọc,

PCVP

Thứ 5

20/01

 

Cả ngày

Hội nghị UBND tỉnh phiên họp

 thường kỳ tháng 01/2022

Phòng họp UBND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Cường PCVP; các đ/c Phó Trưởng Ban HĐND tỉnh có liên quan

Thứ 6

21/01

 

 

Cả ngày

 

 

 

Thường trực HĐND tỉnh và

lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

làm việc tại cơ quan

 

 

 

Thứ 7

22/01

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/01

 

 

 

 

 

 

* Trực lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh :

  • Thứ 7, ngày 22/01:         Đ/c Long, Chánh Văn phòng
  • Chủ nhật, ngày 23/01:   Đ/c Thi, Phó Chánh Văn phòng