Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau

của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuần thứ 08 năm 2024 (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ 2

19/02

9h30’

Dự Lễ khởi công Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn

Huyện Nông Cống

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Chiều

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

14h00’

Gặp mặt Câu lạc bộ hưu trí

cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH

và HĐND tỉnh

Phòng họp

Văn phòng

Đoàn ĐBQH

và HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH; Lãnh đạo

các Ban,

văn phòng

Thứ 3

20/02

Sáng

Dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

và phát động phong trào thi đua năm 2024

Phòng họp

Ban

Chấp hành

Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH; Lãnh đạo

các Ban,

văn phòng

Thứ 4

21/02

 

Làm việc tại cơ quan

 

Thường trực HĐND tỉnh

và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Thứ 5

22/02

Cả ngày

Dự Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2024

của UBND tỉnh

Phòng họp UBND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Lãnh đạo

các Ban;

đ/c Sơn PCVP

Thứ 6

23/02

 

Làm việc tại cơ quan

 

Thường trực HĐND tỉnh

và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Thứ 7

24/02

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

25/02

 

 

 

 

 

* Trực lãnh đạo Văn phòng:   - Thứ Bảy, ngày 24/02: Đ/c Lê Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng

                                                   - Chủ nhật, ngày 25/02: Đ/c Hà Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng