Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 30/06/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH LÀM VIỆC

của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuần thứ 26 năm 2024 (Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024)

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham dự

Thứ 2

24/6

Cả ngày

Dự Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh

tháng 6 năm 2024

UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lãnh đạo các Ban, Văn phòng

Cả ngày

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Thứ 3

25/6

8h00’

Dự Hội nghị giao ban công tác

chuẩn bị kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lãnh đạo các Ban, Văn phòng

15h30’

Dự khảo sát thực trạng Nghĩa trang liệt sĩ

Hàm Rồng

Nghĩa trang

liệt sĩ Hàm Rồng

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Cả ngày

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Thứ 4

26/6

14h00’

Hội nghị giám sát kết quả việc

triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới

từ năm 2021 đến năm 2023

trên địa bàn tỉnh

Văn phòng

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lãnh đạo các Ban, Văn phòng

Thứ 4

26/6

Cả ngày

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Thứ 5

27/6

Sáng

Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa

(27/6/1974 – 27/6/2024)

Trung tâm

Hội nghị

25B

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Cả ngày

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Thứ 6

28/6

Cả ngày

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

Cả ngày

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Thứ 7

29/6

Cả ngày

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

Sáng

Dự Kỳ họp thứ Bảy Quốc hội

khóa XV

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH

Chủ nhật

30/6

Sáng

Dự hội nghị Tiếp xúc cử tri

thành phố Thanh Hóa sau kỳ họp thứ 7,

Quốc hội khóa XV

Thành phố Thanh Hóa

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

 

* Trực lãnh đạo Văn phòng:   - Thứ Bảy, ngày 29/6: Đ/c Lê Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng                                                  

- Chủ nhật, ngày 30/6: Đ/c Hà Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng