Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 25/09/2023 đến ngày 01/10/2023

Tuần hiện tại
Tuần sau

của Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

Tuần thứ 39 năm 2023 (Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 01/10/2023)

Ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thành phần

Cán bộ tham gia

Thứ 2

25/9

Sáng

Dự phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh

Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trung tâm Hội nghị 25B

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Mạnh PCVP

13h30’

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

16h00’

Dự kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Thanh Hóa

khóa XXII

Trung tâm

Hội nghị

TP Thanh Hóa

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Sơn PCVP

Chiều

Dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề

"Đóng góp ý kiến đối với dự thảo

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)"

Tòa án nhân dân tỉnh

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mẫn ĐBQH,

đ/c Mạnh PCVP

Thứ 3

26/9

Cả ngày

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

Cả ngày

Dự họp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Hà Nội

Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

 

Thứ 4

27/9

Sáng

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phòng họp

Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Long CVP

13h30’

Họp Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh

Phòng họp

Ban Thường vụ

Tỉnh ủy

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lãnh đạo

các Ban,

Văn phòng

15h30’

Tham gia cùng Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị

QĐND Việt Nam làm việc với Đảng ủy,

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phòng họp

Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Mạnh PCVP

Thứ 5

28/9

Cả ngày

Tham dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Huyện

Thọ Xuân

và huyện

Yên Định

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng

Thứ 6

29/9

Sáng

Dự Hội nghị lần thứ 25,

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Phòng họp

Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

- Đ/c Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đ/c Long CVP

Thứ 6

29/9

14h00’

Dự kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XVIII

Phòng họp

Ban Chấp hành

Đảng bộ tỉnh

- Đ/c Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Lãnh đạo các Ban; Văn phòng

Thứ 7

30/9

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

01/10

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trực lãnh đạo Văn phòng:   - Thứ Bảy, ngày 30/9: Đ/c Lê Văn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng

                                                    - Chủ nhật, ngày 01/10: Đ/c Hà Ngọc Sơn, Phó Chánh Văn phòng