CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THANH HÓA

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa là tổ chức của các đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Thanh Hóa, có nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tổ chức các hoạt động của đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, đại biểu hoạt động chuyên trách, trụ sở, văn phòng giúp việc và kinh phí hoạt động theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa XV có 14 đại biểu, được bầu tại 05 đơn vị bầu cử trong tỉnh. Trong đó:

- Đại biểu Quốc hội công tác tại Trung ương: 07 đại biểu.

- Đại biểu Quốc hội công tác tại địa phương: 07 đại biểu.

 - Đại biểu là người dân tộc thiểu số: 04 đại biểu.

 - Đại biểu là phụ nữ: 03 đại biểu.

 - Đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử: 03 đại biểu.

 - Đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu: 11 đại biểu.

 - Đại biểu có trình độ:

        + Đại học: 04 đại biểu.

        + Thạc sĩ: 05 đại biểu.

        + Tiến sĩ: 04 đại biểu.

        + Phó Giáo sư: 01 đại biểu

   - Đại biểu chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội: 05 đại biểu.

   - Đại biểu chuyên trách tại địa phương: 02 đại biểu.

   

 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
384 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 3.548.072
Trong năm: 1.043.718
Trong tháng: 104.662
Trong tuần: 30.003
Trong ngày: 4.006
Online: 90