Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Tài liệu phục vụ họp báo thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh ngày 24 tháng 11 năm 2023)22/11/2023
  689/BC-ĐKSBáo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện pháp luật trong công tác xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND các huyện 13/10/2023
  Báo cáo tham luậnBáo cáo tham luận tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 13/10/2023
  Tổng hợp báo cáo tham luậnTổng hợp báo cáo tham luận tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026 13/10/2023
  665/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Như Thanh)05/10/2023
  666/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bỉm Sơn)05/10/2023
  663/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Nghi Sơn)05/10/2023
  664/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 202605/10/2023
  667/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân công Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Quảng Xương)05/10/2023
  436/NQ-HĐNDNghị quyết về phê duyệt danh mục dự án và mức vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung cho tỉnh Thanh Hóa để hỗ trợ huyện Mường Lát; điều chỉnh danh mục một số dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 29/09/2023
  432/NQ-HĐNDNghị quyết cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 3) 29/09/2023
  12/2023/NQ-HĐNDNghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 258/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 29/09/2023
  433/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022, năm 2023 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 29/09/2023
  11/NQ-HĐNDNghị quyết về sửa đổi một số nội dung tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 257/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh 29/09/2023
  434/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 3) 29/09/2023
  435/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 3)29/09/2023
  448/NQ-HĐNDNghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202629/09/2023
  447/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202629/09/2023
  425/NQ-HĐNDNghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa29/09/2023
  437/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc29/09/2023
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  295 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.833.151
  Trong năm: 918.011
  Trong tháng: 81.651
  Trong tuần: 16.789
  Trong ngày: 931
  Online: 84