Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  328/NQ-HĐNDNghị Quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021 11/12/2022
  8/2022/NQ-HĐNDVề việc quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa11/12/2022
  5/2022/NQ-HĐNDVề việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa11/12/2022
  1/2022/NQ-HĐNDVề một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2027 11/12/2022
  345/NQ-HĐNDVề chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc 11/12/2022
  333/NQ-HĐNDVề việc biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa 11/12/2022
  344/NQ-HĐNDVề chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa11/12/2022
  361/NQ-HĐNDNghi quyết Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII 11/12/2022
  2/2022/NQ-HĐNDVề việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025 11/12/2022
  347/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa11/12/2022
  343/NQ-HĐNDVề chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh11/12/2022
  341/NQ-HĐNDVề việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa11/12/2022
  348/NQ-HĐNDVề việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 11/12/2022
  3/2022/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 186/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các Trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa11/12/2022
  338/NQ-HĐNDVề điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường trục cảnh quan Thanh Hóa - Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường 4C)11/12/2022
  355/NQ-HĐNDVề việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương 11/12/2022
  7/2022/NQ-HĐNDQuy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 11/12/2022
  353/NQ-HĐNDVề việc thông qua đề nghị công nhận thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV 11/12/2022
  327/NQ-HĐNDVề kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Thanh Hóa 11/12/2022
  330/NQ-HĐNDVề việc phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa 11/12/2022
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  250 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.079.687
  Trong năm: 796.035
  Trong tháng: 68.955
  Trong tuần: 16.578
  Trong ngày: 172
  Online: 84