Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  1198/BC-HĐNDKết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVIII10/12/2021
  183/NQ-HĐNDNghị quyết về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  184/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 202510/12/2021
  185/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 202510/12/2021
  186/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  187/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 202510/12/2021
  188/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 202610/12/2021
  189/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  207/NQ-HĐNDNghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  208/NQ-HĐNDNghị quyết về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  209/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên, thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Thủy và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  210/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 202510/12/2021
  211/NQ-HĐNDNghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII10/12/2021
  213/NQ-HĐNDNghị quyết kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII10/12/2021
  174/NQ-HĐNDNghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  175/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 202010/12/2021
  176/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  177/2021/NQ-HĐNDNghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  178/NQ-HĐNDNghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
  179/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa10/12/2021
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  215 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.253.294
  Trong năm: 153.716
  Trong tháng: 59.589
  Trong tuần: 13.860
  Trong ngày: 137
  Online: 45