Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  387/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý 25/05/2023
  388/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 25/05/2023
  389/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương không thực hiện Dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 25/05/2023
  390/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối 25/05/2023
  391/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và vật chất nguy hiểm khác25/05/2023
  392/NQ-HĐNDNghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202625/05/2023
  393/NQ-HĐNDNghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 25/05/2023
  05/2023/NQ-HĐNDNghị quyết về việc hủy bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 25/05/2023
  367/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 24/03/2023
  376/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 24/03/2023
  368/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1) 24/03/2023
  372/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSĐP tỉnh Thanh Hóa năm 2021 24/03/2023
  373/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa24/03/2023
  362/NQ-HĐNDNghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 202324/03/2023
  364/NQ-HĐNDNghị quyết về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2)24/03/2023
  365/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa24/03/2023
  01/2023/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 24/03/2023
  371/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 202524/03/2023
  374/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân 24/03/2023
  375/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn24/03/2023
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  259 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.406.741
  Trong năm: 886.812
  Trong tháng: 74.284
  Trong tuần: 19.080
  Trong ngày: 1.443
  Online: 76