Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  417/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho nhiệm vụ quy hoạch03/08/2023
  418/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023 03/08/2023
  419/NQ-HĐNDNghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 3)03/08/2023
  424/NQ-HĐNDNghị quyết thống nhất chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, thông tin theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 03/08/2023
  421/NQ-HĐNDNghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 03/08/2023
  416/NQ-HĐNDNghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Thanh Hóa (lần 1)03/08/2023
  420/NQ-HĐNDNghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 03/08/2023
  422/NQ-HĐNDNghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 3, năm 202303/08/2023
  423/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo hội trường, hạ tầng sân đường, tường rào, xây dựng nhà trực ban tiếp dân cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa03/08/2023
  396/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa tỉnh (đợt 2)12/07/2023
  397/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2) 12/07/2023
  398/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2) 12/07/2023
  399/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tại Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2) 12/07/2023
  401/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn 12/07/2023
  402/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân 12/07/2023
  403/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chủ trương không thực hiện Dự án đường giao thông từ thị trấn Thường Xuân đi xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân 12/07/2023
  405/NQ-HĐNDNghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024 12/07/2023
  408/NQ-HĐNDNghị quyết về Phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2030 12/07/2023
  409/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá12/07/2023
  410/NQ-HĐNDNghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 373/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh 12/07/2023
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  270 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.678.240
  Trong năm: 924.114
  Trong tháng: 73.624
  Trong tuần: 15.520
  Trong ngày: 356
  Online: 77