Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  Tài liệu phiên giải trình về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh30/05/2022
  245/NQ-HĐNDNghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa ban tỉnh Thanh Hóa đợt 2, năm 2022 22/04/2022
  214/2022/NQ-HĐNDNghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 202613/04/2022
  215/2022/NQ-HĐNDNghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vân động viên thể thao thành tích cao đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hóa và đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố13/04/2022
  216/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định kế hoạch chi tiết vốn đối ứng từ nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 bố trí cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài (đợt 2) 13/04/2022
  217/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 bố trí để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch 13/04/2022
  218/NQ-HĐNDNghị quyết về việc quyết định phân bổ kế hoạch chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa 13/04/2022
  219/NQ-HĐNDNghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiêp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 13/04/2022
  220/NQ-HĐNDNghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 13/04/2022
  221/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo Khu liên kiểm Của khẩu Quốc tế Na Méo, huyện Quan Sơn 13/04/2022
  222/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Văn phòng Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh 13/04/2022
  223/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Văn phòng Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước 13/04/2022
  224/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Văn phòng Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân13/04/2022
  225/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp trạm kiểm lâm Xuân Hòa, huyện Như Xuân 13/04/2022
  227/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh13/04/2022
  226/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án phòng họp trực tuyến chung cơ quan Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Tỉnh đoàn Thanh Hóa 13/04/2022
  228/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và truyền hình cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 13/04/2022
  229/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiên hệ thống điện chiếu sáng đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn 13/04/2022
  230/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện mặt đường tuyến đường vào Nhà máy xi măng Đại Dương 13/04/2022
  231/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư tại Khu dân cư HĐ-02 thuộc Khu dân cư Trường Đại học Hồng Đức, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa 13/04/2022
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  231 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.561.850
  Trong năm: 313.498
  Trong tháng: 51.881
  Trong tuần: 12.360
  Trong ngày: 332
  Online: 32