Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  512/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3) thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 14/03/2024
  520/NQ-HĐNDNghị quyết về thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quán Lào và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Yên Định đạt tiêu chí đô thị loại IV. 14/03/2024
  16/2024/NQ-HĐNDNghị quyết về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 14/03/2024
  17/2024/NQ-HĐNDNghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 14/03/2024
  510/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2).14/03/2024
  497/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.14/03/2024
  513/NQ-HĐND14/03/2024
  499/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa14/03/2024
  518/NQ-HĐND Nghị quyết về giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2024.14/03/2024
  496/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm tim mạch - Hồi sức tích cực - Chẩn đoán hình ảnh và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.14/03/2024
  511/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1).14/03/2024
  494/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 02)14/03/2024
  514/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1).14/03/2024
  519/NQ-HĐND Nghị quyết về thông qua Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I.14/03/2024
  495/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thanh Hóa.14/03/2024
  897/BC-HĐNDBáo cáo Kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202614/12/2023
  479/NQ-HĐND Đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước14/12/2023
  463/NQ-HĐNDChủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp doanh trại và mua sắm trang thiết bị, doanh cụ tại Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và đảo Hòn Mê14/12/2023
  483/NQ-HĐND Nghị quyết kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII14/12/2023
  482/NQ-HĐND Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII14/12/2023
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.220
  Trong năm: 994.142
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.367
  Online: 72