Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số / kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành
  503/BC-HĐNDKết quả kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202610/07/2024
  TLHB_20TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌP BÁO THÔNG TIN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 20 HĐND TỈNH02/07/2024
  27/2024/NQ-HĐNDNghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các khoản chi khác bảo đảm hoạt động cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa18/06/2024
  527/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung.31/05/2024
  521/NQ-HĐNDNghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 202631/05/2024
  535/NQ-HĐNDNghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 3).31/05/2024
  22/2024/NQ-HĐNDNghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 115/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.31/05/2024
  524/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Nam Sông Chu, đoạn từ xã Thiệu Vận đi xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá.31/05/2024
  541/NQ-HĐNDNghị quyết về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để tạo nguồn vốn đối ứng thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.31/05/2024
  542/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.31/05/2024
  522/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cầu Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân.31/05/2024
  533/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương 2024 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2).31/05/2024
  523/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương dừng thực hiện Dự án trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đông Sơn.31/05/2024
  529/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 5).31/05/2024
  525/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư Dự án đầu tư hệ thống thoát nước đường 513 - Khu kinh tế Nghi Sơn.31/05/2024
  526/NQ-HĐNDNghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai Đề án số 06 cho lực lượng Công an Thanh Hóa.31/05/2024
  528/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.31/05/2024
  530/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ31/05/2024
  531/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.31/05/2024
  532/NQ-HĐNDNghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025, năm 2023 và điều chỉnh danh mục đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 của một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.31/05/2024
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.138
  Trong năm: 1.043.784
  Trong tháng: 104.728
  Trong tuần: 30.003
  Trong ngày: 4.072
  Online: 118