Sáng 19-6, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp. Tại cuộc bầu cử lần này, cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,75%, là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh, đã thể hiện sự quan tâm tích cực và ý thức trách nhiệm của các cử tri đối với cuộc bầu cử; các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao; tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại; cử tri của tỉnh đã bầu đủ 14 ĐBQH khóa XV; 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 918 đại biểu HĐND cấp huyện; 13.152 đại biểu HĐND cấp xã.

Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cử tri và Nhân dân đối với đảng, nhà nước và với các ĐBQH và đại biểu HĐND, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời đã khẳng định sự thành công trong công tác lãnh, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử vừa qua, hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác bầu cử; đồng thời, đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức những kết quả đạt được của cuộc bầu cử vừa qua.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo báo cáo, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ngày hội lớn của toàn dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát, cụ thể; quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về công tác bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bầu cử.

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử được thực hiện khoa học, đúng pháp luật. Công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được thực hiện tốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện tốt, bảo đảm cho tất cả cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử an toàn và thuận lợi tại các khu vực bỏ phiếu.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử… Đồng thời, cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, thực sự là “Ngày hội non sông”, Ngày hội của toàn dân. Thành công của Cuộc bầu cử là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, bài bản, sáng tạo, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thành công đó một lẫn nữa khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của cán bộ, đảng viên, của cử tri và các tầng lớp Nhân dân tỉnh ta là rất lớn; điều đó còn thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và tiếp tục củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đạt được trong thời gian qua. Nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị này; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã ủng hộ, tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và từng đồng chí cán bộ chủ chốt thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau bầu cử, đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trong và sự thành công rất tốt đẹp của Cuộc bầu cử lần này; qua đó tiếp tục khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức chiến thắng đại dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp cần tổng hợp, hệ thống lại những ưu điểm, những cách làm hay, khoa học, hiệu quả, những điểm mới, sáng tạo, cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó đúc kết thành những kinh nghiệm quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc lớn của địa phương, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở những nhiệm kỳ tiếp theo.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 - một kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đại biểu trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành xuất sắc trọng trách người đại biểu Nhân dân; đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và vào sự phát triển chung của tỉnh…

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Thanh Hoá tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, có 53 tập thể và 60 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  209 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.155.014
  Trong năm: 149.444
  Trong tháng: 50.517
  Trong tuần: 15.052
  Trong ngày: 1.317
  Online: 48