Chánh Văn phòng: Trần Mạnh Long
Điện thoại: 
Fax: 0373.750.660
Email: longtm76@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:​

 
Phó Chánh Văn phòng: Lê Chí Thi
Điện thoại: 
Fax: 0373.750.660
Email: thilc.hdnd@thanhhoa.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Ngọc
Điện thoại: 
Fax: 0373.750.660
Email: 
Lĩnh vực phụ trách:
Phó Chánh Văn phòng: Lê Hùng Cường
Điện thoại: 
Fax: 0373.750.660
Email: cuongvphdnd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:                                            
Phó Chánh Văn phòng: Lê Văn Mạnh
Điện thoại: 
Fax: 0373.750.660
Email: 
Lĩnh vực phụ trách:
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
238 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.639.676
Trong năm: 507.615
Trong tháng: 65.028
Trong tuần: 15.076
Trong ngày: 1.557
Online: 52