1. Ông Lê Quốc Thành, Trưởng phòng

2. Bà Đào Thùy Linh, Chuyên viên

3. Bà Trần Thị Hiền, Chuyên viên chính

4. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chuyên viên

5. Ông Doãn Ngọc Hài, Chuyên viên

6. Bà Đinh Lê Trà My, Chuyên viên

7. Ông Đỗ Tuấn Vũ, Chuyên viên

 Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
238 người đã bình chọn
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.639.662
Trong năm: 507.615
Trong tháng: 65.028
Trong tuần: 15.076
Trong ngày: 1.543
Online: 47