Chiều 14/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, khóa XVIII

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh vlãnh đạo các sở có liên quan.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghiên cứu, xem xét, thảo luận các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, nghiên cứu kỹ các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất thông qua 41 Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; rà soát lại các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh trong quá trình thực hiện các chương trình, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng đến mục tiêu thực chất, có chiều sâu, hiệu quả và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, kịp thời kiến nghị sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp, hiệu quả không cao; tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị của cử tri để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

DANH SÁCH 41 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư (đợt 2).

2. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch (đợt 4).

3. Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh năm 2024 cho các nhiệm vụ quy hoạch (đợt 2).

4. Phương án điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên) và nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh (đợt 2).

5. Phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn tăng thu ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên) và nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

6. Phê duyệt phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương năm 2023.

7. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 425/NQ-HĐND ngày 29/9/2023.

8. Quy định định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

9. Điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

10. Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2).

11. Phê duyệt danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2024.

12. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18,50)m đến cao trình (+20,36)m.

13. Bãi bỏ tiết 1.7.2 điểm 1.7 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2022 - 2025 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND).

14. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hoàn thiện tuyến đường Đông Tây 2.

15. Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa vỉa hè và mặt đường ĐT513, đoạn từ Km7+100 đến Km11+082.

16. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bắc Nam 1B và đường Bắc Nam 2 (đoạn từ Ql.1A tại phường Xuân Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B) - Khu kinh tế Nghi Sơn.

17. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống thoát nước cho các khu công nghiệp phía Đông Bắc (kênh Cầu Cứu và kênh Núi Cốc) - Khu kinh tế Nghi Sơn.

18. Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa vỉa hè và hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đường Đông Tây 2.

19. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường Đông Tây.

20. Chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn kết nối đường 513 với các Khu bến cảng phía Nam Khu kinh tế Nghi Sơn.

21. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường từ Quốc lộ 1A vào các khu công nghiệp phía Tây Nam đi mỏ Sét - Khu kinh tế Nghi Sơn.

22. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn. 

23. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

24. Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

25. Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

26. Giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

27. Thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quán Lào và khu vực dự kiến mở rộng, huyện Yên Định đạt tiêu chí đô thị loại IV.

28. Thông qua Đề án phân loại đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I.

29. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống truyền thanh thông minh cho UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024 - 2027.

30. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống phần mềm tại Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 02.

31. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 2).

32. Quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

33. Phân bổ vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 (đợt 1).

34. Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

35. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thanh Hóa.

36. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

37. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm tim mạch - Hồi sức tích cực - Chẩn đoán hình ảnh và Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

38. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa.

39. Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1). 

40. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3) thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

41. Phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn  2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2).

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.347
  Trong năm: 975.327
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 928
  Online: 80