"- Cử tri huyện Hà Trung đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm mở rộng đường cao tốc Bắc - Nam, tăng số làn đường đảm bảo cho xe lưu thông và sớm xây dựng tuyến đường 217B tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long) để đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển đô thị xã Hà Long, huyện Hà Trung.

- Cử tri thành phố Thanh Hóa đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai 3 nhánh Đông thành phố Thanh Hóa.

- Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 217B với chiều dài 11,5km"

Ngày 18/3/2024, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 2799/BGTVT-KHĐT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt[1], tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 2.063 km (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa dài khoảng 99 km), quy mô 4 - 10 làn xe (đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có quy mô 6 làn xe), tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT đã và đang triển khai đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025, trong đó đoạn qua tỉnh Thanh Hóa với quy mô phân kỳ 4 làn xe đã hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2023. Để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, việc đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đạt quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch như kiến nghị của cử tri là cần thiết. Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị của cử trí, trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến theo quy hoạch được duyệt vào thời điểm thích hợp khi nhu cầu vận tải tăng cao và cân đối được nguồn vốn.

2. Về xây dựng tuyến đường 217B tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long)

Tuyến tránh Khu di tích lịch sử Quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường (đoạn từ cầu vượt Quốc lộ 1A đi Khu Công nghiệp 1 Hà Long) là công trình giao thông địa phương thuộc trách nhiệm quản lý, đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa và đã được địa phương phê duyệt trong các quy hoạch liên quan[2]. Bộ GTVT nhận thấy việc đầu tư công trình theo kiến nghị của cử trí là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân thị xã Hà Long, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

3. Về đầu tư các tuyến giao thông kết nối với cao tốc Bắc - Nam

Trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư tổng số 7 nút giao thông3 để kết nối với các tuyến đường địa phương và các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trong phạm vì nút giao đã đầu tư mở rộng các tuyến đường hiện hữu để đảm bảo khả năng kết nối với tuyến đường cao tốc).

- Đối với 05 tuyến đường địa phương4 kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, UBND tỉnh Thanh Hóa hiện đang triển khai đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

- Đối với 06 tuyến quốc lộ kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc trách nhiệm Trung ương quản lý, trong đó 01 tuyến (Quốc lộ 47) đã đầu tư phù hợp theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với các trục dọc (Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh); 01 tuyến (đường Nghi Sơn - Bãi Trành) mới đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo khả năng kết nối với Quốc lộ 1 và Khu kinh tế Nghi Sơn; còn lại 04 tuyến

(Quốc lộ: 217, 217B, 45, 47B) do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua danh mục với nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ[3], nên chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư các tuyến quốc lộ này theo đề nghị của cử tri. Bộ GTVT ghi nhận và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý điểm đen... các tuyến quốc lộ kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các năm 2022, 2023 với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng, năm 2024 Bộ GTVT đã tiếp tục bố trí khoảng 112 tỷ đồng để tiếp tục duy tu, sửa chữa trên các tuyến quốc lộ kết nối cao tốc từ nguồn vốn bảo trì đường bộ, bảo đảm khai thác an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

4. Về đầu tư tuyến đường vành đai 3 nhánh Đông thành phố Thanh Hóa

Nội dung này đã được Bộ GTVT trả lời cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước Kỳ họp thứ 5 tại văn bản số 8596/BGTVT-KHĐT ngày 08/8/2023. Do tuyến đường tránh vành đai 3 tránh thành phố Thanh Hóa là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa và nằm trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ- TTg ngày 27/2/2023. Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai.

5. Về đầu tư xây dựng Quốc lộ 217B

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quốc lộ 217B qua địa phận tỉnh Thanh Hóa dài 50km, quy mô cấp III- IV, 2 - 4 làn xe. Hiện trạng có quy mô cấp IV, V, 2 làn xe.

Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ, nên chưa thể cân đối bố trí vốn để đầu tư Quốc lộ 217B như kiến nghị của cử tri. Bộ GTVT ghi nhận và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam triển khai sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông... trong các năm 2022, 2023 với kinh phí khoảng 82 tỷ đồng, năm 2024 Bộ GTVT đã tiếp tục bố trí khoảng 34 tỷ đồng để tiếp tục duy tu, sửa chữa, bảo đảm khai thác an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân./.

 


[1] Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021

[2] Quy hoạch vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045 (Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa); Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 (Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

3 (1) Nút giao Gia Miêu tại Km295+800 kết nối với QL.217B; (2) Nút giao Hà Lĩnh tại Km305+700 kết nối với QL.217; (3) Nút giao Thiệu Giang tại Km315+380 kết nối với Đường nối QL.1 với QL.45; (4) Nút giao Đông Xuân tại Km327+142 kết nối với đường QL.45 và QL.47; (5) Nút giao Đồng Thắng tại K m335+400 kết nối với đường từ Trung tâm thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân; (6) Nút giao Vạn Thiện tại Km351+800 kết nối với tuyến đường nổi QL.45 và đường Thọ Xuân - Nghi Sơn; (7) Nút giao Nghi Sơn tại Km379+500 kết nối với đường Nghi Sơn - Bãi Trành.

4 (1) Đường nối QL.1 với QL.45 (kết nối với Nút giao Thiệu Giang - Km315+380) có chiều dài 14,6km, 1.420 tỷ đồng, quy mô đường cấp III có B₁=12m, B=11m; (2) Tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân (kết nối với nút giao Đồng Thắng - Km335+400) có chiều dài 34,7km, TMĐT 3.567 tỷ đồng, quy mô đường cấp III có B₁=(41-43)m, B=(22-30)m gồm 06 làn xe cơ giới; (3) Đường Vạn Thiện – Bến En (kết nối với nút giao Vạn Thiện - Km351+800) có TMĐT 1.181 tỷ đồng, quy mô đường cấp III có B₁=(27,5-33)m, B=(21- 22)m gồm 04 làn xe cơ giới; (4) Đường từ nút giao Đông Xuân đi TP. Thanh Hóa – Đoạn Đông Thanh – Đông Minh (kết nối nút giao Đông Xuân - Km327+142) có TMĐT 818 tỷ đồng, quy mô đường cấp III có B=25m, Bm=2x10,5=21m gồm 06 làn xe cơ giới; (5) Đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL.1 đi cảng Nghi Sơn (kết nối đến nút giao Nghi Sơn - Km379+500) có TMĐT 1.345 tỷ đồng, quy mô đường cấp III có B₁=51m, Bm=28,5m gồm 08 làn xe cơ giới (trong đó nâng cấp tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành đoạn từ nút giao cao tốc đến QL.1)

 

5 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Bộ GTVT chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng tại Nghị quyết số 29/2011/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội. Theo quy định, số vốn này phải ưu tiên bố trí khoảng 147.000 tỷ đồng để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Chỉ còn 157.000 tỷ đồng để triển khai các dự án mới, trong đó tập trung bố trí khoảng 117.500 tỷ đồng cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và khoảng 39.500 tỷ đồng cho một số ít các dự án động lực, cấp bách hoặc để xử lý các điểm nghẽn thuộc năm chuyên ngành giao thông trong cả 05 năm trên 63 tỉnh, thành phố.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.497
  Trong năm: 975.477
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 1.078
  Online: 111