Chiều 28-6, Văn phòng Quốc hội phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban sở, ngành cấp tỉnh.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaĐồng chí Nguyễn Doãn Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Văn phòng Quốc hội công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaĐồng chí Trần Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức Văn phòng Quốc hội công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc điều động công chức, lao động hợp đồng của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện Văn phòng Quốc Hội, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký biên bản chuyển giao công chức, người lao động; đồng chí Bùi Lê Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội và đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã ký biên bản chuyển giao tổ chức công đoàn, đoàn viên, tài chính công đoàn.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaĐồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh công bố Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố Nghị quyết 389/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh Thanh Hóa; công bố các Quyết định của Thường trực HĐND tỉnh về việc bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa....

Thường trực HĐND tỉnh quyết định bổ nhiệm 5 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Mạnh Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 1097 ngày 22-12-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 48 ngày 27-5-2016 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ tháng 4-2016, Văn phòng Đoàn ĐQBH và HĐND tỉnh được chia tách thành hai Văn phòng độc lập, đó là: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaĐồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong những năm qua, Văn phòng Đoàn ĐQBH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần vào thành công trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn ĐQBH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh trong suốt thời gian qua.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa

Để sớm ổn định tổ chức bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII phối hợp, thống nhất với lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XV chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương tham mưu, thực hiện quy trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng sau sáp nhập.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự, phương án quản lý tài chính, tài sản để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của cơ quan Văn phòng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và các địa phương nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh HóaPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng hoa chúc mừng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội, các ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong tình hình mới.

Minh Hiếu  - baothanhhoa.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.318
  Trong năm: 1.039.721
  Trong tháng: 102.205
  Trong tuần: 30.858
  Trong ngày: 83
  Online: 85