Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Thường Xuân, Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã: Thọ Thanh và Thị Trấn  huyện Thường Xuân. Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện, theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn được thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, lựa chọn đầu tư  phù hợp với cơ cấu chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi ở từng địa bàn và hình thức tổ chức sản xuất của các hộ.

Kết quả thực hiện việc hỗ trợ sản xuất thuộc Nghị quyết 30a, giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện được hỗ trợ gần 6 tỷ đồng cho 1.302 hộ dân được thụ hưởng với những nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ tiền mua giống và phân bón cho những hộ trồng cây lâu năm, cây ngắn ngày; hỗ trợ giống trâu, bò cái sinh sản, dê, lợn nái sinh sản, giống gia cẩm…

Đối với Chương trình 135 có 1.529 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ mua 116 con trâu, bò cái sinh sản cho 116 hộ; mua 516 con lợn nái, dê sinh sản cho 516 hộ; giống gia cầm cho 300 hộ; xây dựng mô hình phát triển sản xuất cho 217 hộ.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với 16 mô hình thu hút 201 hộ tham gia, kinh phí hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thường Xuân trong việc triển thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời khẳng định đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách, mô hình này phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo và mang lại hiệu quả. Đồng chí đề nghị huyện Thường Xuân phải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vào việc thực hiện các chính sách, xây dựng mô hình sản xuất; rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu qủa cao. Mặt khác, phải tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ của các hộ, tránh trường hợp các hộ dân hưởng trùng chính sách; xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  209 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.155.074
  Trong năm: 149.444
  Trong tháng: 50.517
  Trong tuần: 15.052
  Trong ngày: 1.377
  Online: 21