Chiều 6-8, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tácBan Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh trao bản ký kết chương trình phối hợp công tác.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tácToàn cảnh hội nghị.

Mục đích, yêu cầu chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nội cộm, Nhân dân quan tâm, giai đoạn 2021-2025 đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trên lĩnh vực tư pháp, kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; tham mưu ban hành, quán triệt, triển khai, chỉ đạo định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các lĩnh vực này.

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tácCác đại biểu tham dự hội nghị.

Nội dung phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh và UBND tỉnh đó là: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách, cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành.

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tácĐồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh và các địa phương có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”).

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết chương trình phối hợp công tácBan Tuyên giáo Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác.

Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Báo Thanh Hóa điện tử


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  209 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.155.090
  Trong năm: 149.444
  Trong tháng: 50.517
  Trong tuần: 15.052
  Trong ngày: 1.393
  Online: 32