Cử tri đề nghị với nội dung: “Trên địa bàn xã Yên Khương, huyện Lang Chánh còn 149 hộ dân thiếu đất ở và đất sản xuất thuộc bản Xắng Hằng, bản Yên Bình, những hộ này sinh sống thuộc khu vực đất giao Đồn biên phòng Yên Khương quản lý. Năm 2017, UBND huyện Lang Chánh đã rà soát và thống nhất với Đồn Biên phòng Yên Khương đề nghị thu hồi 308,5 ha của Đồn biên phòng Yên Khương bàn giao về địa phương quản lý để giao đất cho Nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị Chính phủ sớm xem xét quyết định”.

Ngày 22/7/2022, Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 2392/BQP-BP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Khu đất diện tích 308,5 ha (nêu trong ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa) nằm trong khu đất rừng phòng hộ có tổng diện tích 1.876 ha đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Đồn Biên phòng Yên Khương/Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa quản lý, bảo vệ từ năm 2003.

Xuất phát từ thực tế thiếu đất sản xuất của nhân dân thuộc bản Xắng Hằng, Yên Bình xã Yên Khương, UBND huyện Lang Chánh đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất bàn giao một phần diện tích đất rừng phòng hộ (308,5 ha) chuyển đổi sang đất sản xuất để giao cho nhân dân xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. Đồn Biên phòng Yên Khương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hoàn toàn nhất trí với chủ trương trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thu hồi và bàn giao đất cho nhân dân sản xuất.

Về thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Lâm nghiệp 2017, cụ thể: UBND cấp tỉnh được “giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi đối với tổ chức".

Vì vậy, đối với kiến nghị trên của cử tri tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa có ý kiến đối với UBND tỉnh để trả lời kiến nghị của cử tri. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền bàn giao lại khu đất rừng phòng hộ 308,5 ha cho chính quyền và nhân dân xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhân dân sản xuất khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  238 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.639.798
  Trong năm: 511.497
  Trong tháng: 64.642
  Trong tuần: 14.664
  Trong ngày: 8
  Online: 69