Sáng nay, ngày 11/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII bế mạc kỳ họp thứ 11.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu tại hội trường trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn:

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các báo cáo quan trọng khác trình tại kỳ họp; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, với sự quan tâm lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả của UBND tỉnh và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự đồng hành, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2021 của  Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trước những thách thức và chồng chất khó khăn, nhưng bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục khởi sắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; nổi bật là: Tỉnh ta đã hoàn toàn chủ động kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19; tỷ lệ số ca mắc và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 2 con số, ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch và nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.924 USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay. Trong năm, tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch trên các lĩnh vực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý. Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022 và liên tục trong nhiều năm qua trước những khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định là một trong những địa phương điển hình về thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó, tiếp tục nhân lên niềm tin và khát vọng, tạo ra khí thế mới, động lực mới để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

 HĐND tỉnh đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của UBND tỉnh, của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đã đóng góp vào những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong năm 2022.

Vui mừng, phấn khởi với những kết quả đã đạt được, HĐND tỉnh cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục. Đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững; vẫn còn 02 chỉ tiêu là huy động vốn đầu tư phát triển và tổng giá trị xuất khẩu chưa đạt kế hoạch. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm; việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư còn bộc lộ những hạn chế. Một số khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong giao đất để triển khai các dự án sử dụng đất đã lựa chọn nhà đầu tư chưa được giải quyết. Văn hóa – xã hội có mặt chậm chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiểm ẩn nhân tố phức tạp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu…

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và có chủ trương, giải pháp hiệu quả khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm có tính bản lề và có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 đã đề ra; tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng dự báo khó khăn, thách thức sẽ lớn hơn và nhiều hơn năm 2022.

Với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”; để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả; đồng thời, rà soát, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách mới, đột phá, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trọng tâm là chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai; nghiên cứu để sớm triển khai đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối các nút giao cao tốc với các đô thị, các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Thứ ba, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định nâng cao hiệu quả đầu tư công là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không chỉ bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội, mà quan trọng hơn là lấy đầu tư công để dẫn dắt, kích hoạt thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách, tạo ra nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy đầu tư xã hội, vì vậy cần tăng cường công tác phối hợp để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn; tăng cường quản lý, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư, kiên quyết điều chỉnh vốn các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thứ tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; có phương án chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kiên quyết không để “dịch chồng dịch”. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở, kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ. Tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho Nhân dân đón Tết, mừng xuân mới Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thứ năm, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri, nhất là các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán của các cơ quan chức năng, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, vi phạm, thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; khắc phục các “điểm nghẽn”, vướng mắc, khâu chậm trễ, kéo dài trong điều hành, tổ chức thực hiện để tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, quyết liệt trong hành động, làm đến cùng, làm dứt điểm và đo đếm được kết quả, hiệu quả. Phân công rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu khối lượng, chất lượng và tiến độ hoàn thành gắn với chú trọng công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị, kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 43 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung quan trọng khác.

Đây là những văn bản rất quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tăng cường giám sát; kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp đảm bảo các nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

Tại kỳ họp này, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để tiến hành chất vấn đối với các đồng chí là Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng về các vấn đề đang được cử tri và Nhân dân quan tâm thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra nghiêm túc, thực chất và trách nhiệm cao. Nội dung chất vấn phù hợp với tình hình thực tế, được dư luận, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các kiến nghị của cử tri trong tỉnh và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết, báo cáo HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào kỳ họp tiếp theo.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể Nhân dân; các cơ quan báo chí, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa chúng ta bước sang năm mới 2023 và đón mừng xuân Quý Mão, với tình cảm chân thành và quý trọng, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng bào Thanh Hóa đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hoá lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.048
  Trong năm: 1.043.694
  Trong tháng: 104.638
  Trong tuần: 30.003
  Trong ngày: 3.982
  Online: 93