Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 14, Điều 23 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp theo hướng rõ trình tự, thủ tục, xây dựng, thành phần hồ sơ, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cho thuê môi trường rừng, phương pháp xác định doanh thu để làm cơ sở xác định mức giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền thuê môi trường rừng; giá thuê môi trường rừng trong thời gian Dự án chưa phát sinh doanh thu (giai đoạn xây dựng chưa đưa vào hoạt động) và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với từng phương thức thực hiện, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Ngày 27/7/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 5031/BNN-LN về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì xây dựng “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ- CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp” (dự thảo Nghị định), trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 23 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Theo đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung các nội dung theo đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án cho thuê môi trường rừng; phương pháp xác định doanh thu được xác định trong hồ sơ đăng ký của tổ chức, cá nhân; giá cho thuê môi trường rừng, mẫu hợp đồng cho thuê môi trường rừng; quy định tổ chức thực hiện dự án dự án thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí,... Đến nay, dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiếu số 227/PLYK/2023 ngày 06/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.751
  Trong năm: 966.616
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.500
  Online: 87