Cử tri đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ và thống nhất mức chung cho Nhân dân, nhận khoán bảo vệ rừng đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và quy hoạch rừng sản xuất trạng thái là rừng tự nhiên. Hiện nay, theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ thì định mức hỗ trợ hộ nhận khoán là 400.000 đồng/ha/năm. Tuy nhiên, các vùng khác nhau thì mức hỗ trợ khác nhau và thấp hơn so với Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, Nhân dân so sánh và không yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng do nguồn thu nhập từ bảo vệ rừng quá thấp.

Ngày 24/02/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 1002/BNN-TCLN về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trình Chính phủ. Dự thảo Nghị đã quy định đầy đủ các chính sách về đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nói chung, chính sách cụ thể theo loại rừng và đối tượng, mức hỗ trợ, trong đó có mức hỗ trợ bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng; đảm bảo hài hòa khả năng cân đối ngân sách nhà nước và yêu cầu thực tiễn hiện nay, tạo động lực kinh tế, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, an ninh, quốc phòng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.444
  Trong năm: 1.039.847
  Trong tháng: 102.331
  Trong tuần: 30.858
  Trong ngày: 209
  Online: 101