Cử tri đề nghị sớm có hướng dẫn về khái niệm người có thu nhập thấp để cơ sở triển khai thực hiện. Theo quy định tại điểm a, mục 4, Phần III Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025: Đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề là: Người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn khái niệm “người lao động có thu nhập thấp", nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Ngày 01/3/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 727/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Quy định cụ thể tiêu chí để xác định người lao động có thu nhập thấp: Hiện khái niệm “người thu nhập thấp, hộ thu nhập thấp” đã được nêu nay, tại một số văn bản sau:

- Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: Người thu nhập thấp “là người làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc lao động tự do tại khu vực đô thị, có mức thu nhập không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật thuế thu nhập cá nhân”. Tuy nhiên, quy định này chỉ quy định phạm vi tại khu vực đô thị.

Khoản 2 Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyển, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”.

Do vậy, đối với quy định về “người lao động có thu nhập thấp” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chí xác định cụ thể cho nhóm đối tượng nêu trên để báo cáo Chính phủ xem xét có hướng dẫn cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

 

2. Mức hỗ trợ đào tạo cho 02 nhóm đối tượng là lao động thuộc hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.406
  Trong năm: 1.039.809
  Trong tháng: 102.293
  Trong tuần: 30.858
  Trong ngày: 171
  Online: 88