Cử tri đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, theo đó phương án rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm đóng xuống 15 năm tạo điều kiện cho người dân tham gia và hạn chế việc rút bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay.

Ngày 30/12/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 5513/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có các nội dung như: (i) có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, (ii) Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội; (iii) có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và pháp luật có liên quan theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW nêu trên./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.160
  Trong năm: 1.043.806
  Trong tháng: 104.750
  Trong tuần: 30.003
  Trong ngày: 4.094
  Online: 118