Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong thực hiện chính sách đào tạo nghề cho các đối tượng được quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.

Ngày 10/8/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 3140/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng là “Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được hỗ trợ đào tạo nghề khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định này” (Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).

Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, cơ sở và sẽ phối hợp với Bộ Tài chính giải đáp, hướng dẫn địa phương, cơ sở khắc phục những vướng mắc, đồng thời, chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá để hoàn thiện chính sách hỗ trợ đào tạo, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ, từng bước tiến tới phổ cập nghề cho thanh niên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.346
  Trong năm: 966.211
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.095
  Online: 96