Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang chung sức, đồng lòng, tích cực, vừa chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, hôm nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Ba (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Kỳ họp này được Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức theo hình thức Phòng họp không giấy; cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng thêm một bước, tiết kiệm thời gian và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các nội dung quan trọng và dự thảo nghị quyết được gửi trước cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua ứng dụng phần mềm VNPT - Ecabinet để tăng thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến đánh giá, quyết nghị những giải pháp, cơ chế, chính sách trình tại kỳ họp.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh; báo cáo giải trình của UBND tỉnh và kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm; báo cáo tổng hợp và cung cấp thông tin của Chủ tọa kỳ họp về các nội dung, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao đối với 54 Nghị quyết. Trong đó, có 02 nghị quyết quan trọng, được xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 03 nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022 – 2026; kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; 05 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn (Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến lần 1 Kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2021; phương án điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021; phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án); 32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành ngân sách; rà phá bom mìn, vật nổ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh; các dự án đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sạch, công trình chống sạt lở và tiêu thoát lũ, công trình lịch sử văn hóa, trường học, công sở; 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác (phân cấp, ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C quy mô nhỏ; quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp số 12, Khu kinh tế Nghi Sơn; bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021; bổ sung mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Chuột Chù, xã Hải Yến và phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn vào dự án “Điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01-01-2019”; phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021 – 2022; Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh...). Đây là những cơ chế, chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngay sau kỳ họp này, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra. UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 năm 2021. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa được thông qua, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức làm việc, tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian tham gia đầy đủ các nội dung lớp bồi dưỡng được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức trong 03 ngày từ 12 đến 14/10/2021, góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  231 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.561.895
  Trong năm: 313.498
  Trong tháng: 51.881
  Trong tuần: 12.360
  Trong ngày: 377
  Online: 36