Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Cụm Thi đua số 8, gồm các đơn vị: Sở Ngoại vụ (Trưởng Cụm thi đua), Dân tộc tỉnh, (Phó Trưởng Cụm), Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2021, ký giao ước thi đua năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức rất lớn do đại dịch COVID-19 gây ra, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành cấp trên, đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị trong Cụm, Cụm Thi đua số 8 tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Các đơn vị đã tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua như: Cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng. chống và chiến thắng đại dịch COVID-19; cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; lao động giỏi, lao động sáng tạo; tham mưu giỏi, phục vụ tốt; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu…Trong năm đã có nhiều tập thể, cá nhân trong cụm thi đua số 8 nhận được nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Các phong trào thi đua yêu nước đều hướng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần cùng cả tỉnh đạt kết quả tích cực như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên  địa bàn (GRDP) đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành  phố trên cả nước; thu ngân sách đạt gần 40 ngàn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp; huy động vốn đầu tư phát triển tăng khá so với cùng kỳ; công tác phòng, chống dịch Covid 19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên đã kiểm soát tốt tình hình, Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua năm 2022

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đặt ra mục tiêu năm 2022 đó là: tiếp tục làm tốt công tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch thành công vừa bảo đảm phát triển kinh tế- xã hội; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua - Khen thưởng và các hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng nói chung, phong trào thi đua yêu nước nói riêng của Trung ương, của tỉnh và ngành trong năm 2022, đưa công tác thi đua - khen thưởng vừa là giải pháp vừa là động lực để đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thống nhất chấm điểm năm 2021 và suy tôn các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh (xếp thứ Nhất Cụm thi đua), Sở Tư pháp (xếp thứ Nhì Cụm Thi đua), Sở Nội vụ (xếp thứ Ba cụm thi đua); bầu Ban Dân tộc tỉnh làm Cụm trưởng, Sở Tư pháp làm Phó Cụm trưởng Cụm Thi đua số 8 năm 2022. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã thống nhất nội dung và ký giao ước thi đua năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  270 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.678.375
  Trong năm: 924.249
  Trong tháng: 73.624
  Trong tuần: 15.520
  Trong ngày: 491
  Online: 3