Chiều ngày 11/10/2021, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có đầy đủ các đảng viên thuộc Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong quý III năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình công tác và chức năng, nhiệm vụ theo luật định, nổi bật là: Trong thời gian ngắn, vừa tập trung tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức Đảng, chuyên môn, công đoàn sau sáp nhập, đồng thời tham mưu phục vụ đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa XV, tham mưu phục vụ tốt cho đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, tham mưu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVIII, Văn phòng đã tích cực tham mưu hoàn thiện 08 thể chế của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh; tích cực tham mưu, đề xuất ứng dụng phần mềm Phòng họp không giấy VNPT – Ecabinet vào Phiên họp Thường trực HĐND, Kỳ họp HĐND; chủ động tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với 27 huyện, thị xã trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV bằng hình thức trực tuyến trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh, tăng cường công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền truyền và quản lý điều hành xử lý công việc của cơ quan; tham mưu để Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban HĐND tỉnh tập trung khảo sát, giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh, những bức xúc được dư luận quan tâm; nâng cao chất lượng tham mưu các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua 2 Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII trong quý III (Kỳ thứ 2 và Kỳ thứ 3), Văn phòng đã tham mưu xây dựng 156 Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, dự án, đặc biệt là chủ trương đầu tư vào 116 dự án, đảm bảo tiến độ về thời gian, chính xác về nội dung, thể thức và cách trình bày các Nghị quyết được cập nhập theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài để thực hiện trong năm 2021 và của cả nhiệm kỳ.

Các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao trước những kết quả được nêu ra trong báo cáo, đồng thời khẳng định những nét đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh và Đảng ủy Văn phòng, đặc biệt là sự phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sự đồng thuận trong tư tưởng của cán bộ, công chức; tính chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ, góp phần bảo đảm hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra. Trên tinh thần phê bình và tự phê bình, các đồng chí đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác kiện toàn Đảng bộ; chất lượng tham mưu, phục vụ có lúc chưa kịp thời, chưa chuyện nghiệp; kiến nghị với Đảng ủy trong thời gian tới, bổ sung thêm biên chế còn thiếu; sớm có trụ sở mới và tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần được kịp thời khắc phục trong điều hành, công tác phối hợp, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2021 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát huy những kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm. Đối với công tác Đảng cần quan tâm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, giữ gìn nội bộ luôn trong sạch, vững mạnh; trong công tác chuyên môn cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình. Nâng cao chất lượng các hoạt động của Văn phòng, Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Thay mặt Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội HĐND tỉnh. Đảng ủy sẽ cụ thể hoá ý kiến chỉ đạo của đồng chí, xem đó là định hướng để vận dụng, tổ chức thực hiện trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  246 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.915.714
  Trong năm: 752.619
  Trong tháng: 76.495
  Trong tuần: 15.978
  Trong ngày: 695
  Online: 2