Ngày 07/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Hoằng Hóa về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.

Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã kiểm tra việc giải quyết TTHC tại UBND thị trấn Bút Sơn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Hoằng Hóa.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Bút Sơn

Theo Báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa: Hằng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch CCHC để triển khai thực hiện đồng bộ cả 06 nội dung CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giản biên chế. UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên trang điện tử được triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đến tháng 12/2021, TTHC mức độ 3: 48 (cấp huyện: 40; cấp xã: 8); TTHC mức độ 4: 90 (cấp huyện: 59; cấp xã: 31). Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3 (cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 97%). Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4: Cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 98%.

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại: 100% TTHC thuộc thẩm quyền của các phòng, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trừ những TTHC đặc thù). Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện: 569 TTHC (cấp huyện: 314; cấp xã: 227; cơ quan ngành dọc: 28 TTHC).

 Kết quả giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong giai đoạn 2018 - 2021 là 363.424 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 361.869 hồ sơ; hồ sơ quá hạn 1.555 hồ sơ.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của UBND huyện Hoằng Hóa. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao việc công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của UBND từ huyện đến cơ sở, do vậy đã góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả. Đồng thời, đồng chí ghi nhận những nỗ lực của huyện Hoằng Hóa khi có nhiều năm liên tục được xếp trong tốp đầu các địa phương làm tốt công tác cải cách TTHC, tạo hiệu ứng tốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tạo sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Đồng chí, cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách TTHC và đề nghị UBND huyện Hoằng Hóa sớm có giải pháp khắc phục, đó là: Cải cách TTHC việc đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là vấn đề về con người, dó đó tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức... phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đạo đức, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC quá hạn, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trường hợp quá hạn do nguyên nhân chủ quan phải thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi tổ chức, công dân đúng theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cơ sở hơn nữa đối với công tác cải cách TTHC. Có kế hoạch rà soát lại những đơn vị có Bộ phận Một cửa chưa đáp ứng được nhu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị để có kế hoạch quan tâm đầu tư nhằm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thể hiện sự trân trọng đối với tổ chức, công dân khi đến giải quyết TTHC. Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách TTHC, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.219
  Trong năm: 994.141
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.366
  Online: 73