Ngày 08/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Ban Quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.

đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnhLàm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN cùng các phòng có liên quan.

Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN

Theo Báo cáo của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN: Ban luôn bám sát các Đề án, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, của UBND tỉnh để triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính tại đơn vị. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả hiện nay của Ban tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đến ngày 31/12/2021, Ban xây dựng 56 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ứng với 56 thủ tục, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công để xây dựng quy trình điện tử. Đến thời điểm báo cáo Ban có 28/56 thủ tục cắt giảm từ 30%-50% so với quy định. Tổng số hồ sơ đã nhận trong giai đoạn 2018-2021 là 3.306 hồ sơ TTHC. Trong đó số hồ sơ TTHC tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến: 1.322 hồ sơ TTHC. Số hồ sơ trả trước hạn: 2.250 hồ sơ; Số hồ sơ trả đúng hạn: 1.056 hồ sơ. Số hồ sơ phải bổ sung hồ sơ, số lần phải bổ sung hồ sơ TTHC: 25 hồ sơ, bổ sung không có 1 lần so với quy định. Số hồ sơ trả lại, rút hồ sơ: 753 hồ sơ.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách TTHC tại Ban. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị trong việc mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất, cắt giảm nhiều thời gian giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, Ban đã chú trọng quan tâm, bố trí các cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, lắp đặt hệ thống thiết bị hỗ trợ tra cứu thông tin về TTHC, lấy số thứ tự tại bộ phận một cửa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.

Đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí, đề nghị Ban cần tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách TTHC, rà soát lại và làm rõ hơn những tồn tại, vướng mắc đối với những quy định của các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất hướng giải quyết. Có phương pháp phù hợp và thuận tiện để tuyên truyền, vận động và thu hút doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Coi đây là một trong những cơ sở quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện và đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách TTHC.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.294
  Trong năm: 994.216
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.441
  Online: 87