Cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản cộng năm 2017 để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022) thì việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản năm 2017 và Nghị định số 151/2017/NĐ CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công chưa có quy định rõ ràng về việc xử lý tài sản công là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, do đó nhiều vụ việc thụ lý, giải quyết có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngày 08/7/2022, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6556/BTC-QLCS về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 106 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân bao gồm “tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu".

Thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội giao tại khoản 3, điểm đ, khoản 4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP.

Việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

 Do đó, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, Thông tư số 57/2018/TT-BTC) đã có quy định về việc xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  238 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.639.799
  Trong năm: 511.497
  Trong tháng: 64.642
  Trong tuần: 14.664
  Trong ngày: 9
  Online: 70