Thực hiện Nghị quyết số 321/NQ-HĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2022. Ngày 16/3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Thạch Thành về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2022. Mời tham dự cùng Đoàn giám sát có Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Thạch Thành; Đại diện Lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa, Hội Kiến trúc sư Thanh Hóa.

Theo Báo cáo của UBND huyện: Ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cho lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan, lãnh đạo chủ chốt và công chức phụ trách các xã, thị trấn về các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện huyện Thạch Thành đến năm 2045; đồ án quy hoạch phân khu du lịch Thác Voi, đến nay các đồ án Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Huyện đã thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Vân Du; Quy hoạch phân khu du lịch Thác Mây tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.

Quy hoạch đô thị: UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành các bước lập đồ án trình sở xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Du, Thị trấn Kim Tân đến năm 2035; hoàn thành bước lập nhiệm vụ quy hoạch và lựa chọn nhà thầu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thạch Quảng. Hoàn thành đồ án và phê duyệt 06 quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các khu dân cư đô thị (khu dân cư khu phố 3, Liên Sơn 2, khu dân cư Đồng Quan, khu dân cư khu phố 6 thị trấn Kim Tân; khu dân cư Long Vân, khu phố 2, thị trấn Vân Du).

Đ/c Nguyễn Quốc Hải, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Quy hoạch nông thôn: UBND huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức lập quy hoạch nông thôn, đến nay đã phê duyệt 04 quy hoạch chung xây dựng xã (Thạch Đồng, Thành Thọ, Thạch Long, Thạch Cẩm) và 20 MBQH các điểm dân cư nông thôn. Còn lại 18 xã đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, trong đó có 7 xã đã hoàn thành quy hoạch đang trong quá trình thẩm định; 11 xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện bước lập quy hoạch, dự kiến hoàn thành xong trước ngày 30/6/2023.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2016-2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Trong công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng tiến độ thực hiện công tác lập các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện chưa đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra. Trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng thì việc triển khai thực hiện cắm mốc giới quy hoạch và lập trình phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị còn chậm tiến độ so với yêu cầu. Trong quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch được phê duyệt vẫn còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự xây dựng…

Đ/c Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của các sở, ngành và ý kiến giải trình của UBND huyện Thạch Thành. Phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu lên những kết quả đạt được trong việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2016-2022; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức đẩy nhanh tiến độ quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện; bố trí nguồn lực cho lập, điều chỉnh quy hoạch nhất là điều chỉnh quy hoạch Huyện cho phù hợp với quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phải đúng quy định của pháp luật trong đó, tăng cường công tác công bố, công khai quy hoạch, bổ sung thông tin trên cổng thông tin. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn quy hoạch đảm bảo chất lượng; đồng thời tăng cường quản lý và thanh tra, kiểm tra trong lập, quản lý quy hoạch. Tuyên truyền vận động Nhân dân, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Định kỳ tổ chức hội nghị giao ban để chấn chỉnh công tác lập và quản lý đồ án quy hoạch. Quan tâm cách thức việc tổ chức mô hình quản lý trật tự đô thị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.906
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.918
  Online: 34