Ngày 17/5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, giai đoạn 2018-2022 tại huyện Quan Hóa, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực HĐND huyện.

Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại bản Lở, xã Nam Động

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đi khảo sát thực tế tại bản Lở, xã Nam Động, huyện Quan Hóa. Theo báo cáo của huyện trong giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn triển khai thực hiện Quyết định số 4857/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành tình huống khẩn cấp để triển khai khắc phục sự cố các công trình kênh mương, hồ đập, thủy lợi, đê điều, nước sạch và các khu tái định cư do mưa lũ từ ngày 28-31/8/2018 gây ra trên địa bàn tỉnh, huyện đã được phê duyệt 06 khu tái định cư tập trung, với 218 hộ. Đến nay, đã bố trí, sắp xếp ổn định được 172 hộ đến 06 khu tái định cư tập trung với tổng kinh phí thực hiện trên 63 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ trực tiếp hộ dân 06 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng trên 57 tỷ đồng.

Đoàn giám sát thăm hỏi đời sống người dân ở Khu tái định cư

Thực hiện Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện đã thực hiện được 02 khu tái định cư tập trung với 73 hộ. Trong đó tại bản Lở, xã Nam Động có 34 hộ; bản Tang, xã Trung Thành có 39 hộ, đến nay các hộ đã thực hiện di dời đến nơi ở mới.

Đối với tái định cư xen ghép, trên cơ sở nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, huyện Quan Hóa đã hỗ trợ di chuyển trực tiếp cho 26 hộ với số tiền hỗ trợ là 520 triệu đồng. Cùng với đó huyện đã bố trí di dời xen ghép được 38 hộ theo Quyết định số 461/QĐ-UBND của UBND huyện về phê duyệt danh sách các hộ bố trí ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao, xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Đại biểu tham dự buổi giám sát

Từ thực tiễn thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, tại buổi giám sát, huyện Quan Hóa kiến nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đề nghị tỉnh nâng định mức đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung và tái định cư liền kề. Bới định mức hỗ trợ hiện tại là 300 triệu đồng/hộ với khu tái định cư tập trung và 150 triệu đồng/hộ với khu tái định cư liền kề thì không đủ để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Quan Hóa trong việc triển thực hiện quy hoạch, bố trí sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, giai đoạn 2018-2022. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được là có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung tay vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện. Đồng thuận với những kiến nghị trên tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị UBND huyện Quan Hóa tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các ngành, thành viên Đoàn giám sát để làm căn cứ, cơ sở, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận buổi giám sát

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tại, đặc biệt khó khăn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ để có phương án, kế hoạch di dời, trong thời gian chưa di dời được phải có phương án đảm bảo tính mạng, tài sản cho nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân khi đến nơi ở mới.

Các ý kiến, kiến nghị của huyện Quan hóa Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn các huyện miền núi, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  259 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.406.731
  Trong năm: 886.812
  Trong tháng: 74.284
  Trong tuần: 19.080
  Trong ngày: 1.433
  Online: 75