1. Cử tri đề nghị trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết thống nhất sáp nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và công nhận xã Minh Tâm thành thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung quy định, nâng mức tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ cấp xã theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ ở cơ sở, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

3. Đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ sau khi sáp nhập cần tính toán bố trí cán bộ cho phù hợp với thực tiễn những lĩnh vực có khối lượng công việc nhiều ở địa phương cơ sở. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho huyện, xã thuộc diện sáp nhập, nên có cơ chế để các địa phương tỉnh, huyện có các đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập tự được cân đối để hỗ trợ cán bộ, công chức thuộc diện dôi dư.

4. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm sửa đổi, bổ sung các quy định, nâng tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ ở cơ sở, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Ngày 11/8/2023, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4448/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp.

a) Về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 138/TTr- UBND ngày 18/8/2022, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát thực tế tại địa phương (từ ngày 07 đến ngày 08/02/2023). Tuy nhiên, phương án thành lập thị trấn Hậu Hiền theo đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa có đơn vị hành chính liền kề (xã Thiệu Viên) nằm trong quy hoạch chung đô thị Hậu Hiền thuộc đối tượng quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ngày 12/7/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, hồ sơ Đề án nhập xã Thiệu Phú vào huyện Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ được Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định, trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 nêu trên và các quy định khác của pháp luật.

b) Về việc bố trí cán bộ và nguồn kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

Nghị quyết số 15/2023/UBTVQH15 nêu trên đã quy định chính sách hỗ trợ để giải quyết cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021-2030; đồng thời, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế đã quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gồm cả cán bộ, công chức cấp xã) dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được hưởng các chính sách về tinh giản biên chế.

2. Về tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại Điều 8 và Điều 10 Nghị định đã quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã là từ đại học trở lên. Trường hợp Luật và Điều lệ của tổ chức có quy định khác thì thực hiện theo Luật và Điều lệ đó; đồng thời, giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với cán bộ, công chức làm việc tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, từ ngày 01/8/2023 (Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định này.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.749
  Trong năm: 966.614
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.498
  Online: 85