Cử tri đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có cơ chế, chính sách trong đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực để ứng dụng công nghệ thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính quyền số.

Ngày 25/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 3295/BTTTT-VP  về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Chính sách đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại đã có quy định tại các văn bản sau:

- Về chủ trương, định hướng: Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định định hướng, nhiệm vụ phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số; Tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định định hướng, nhiệm vụ phát triển hạ tầng số trong Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; Tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng đã xác định định hướng, các nhiệm vụ phát triển hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Về quản lý đầu tư: Hiện nay đã có hệ thống các văn bản quy định về đầu tư ứng dụng CNTT (bao gồm đầu tư hạ tầng số), gồm: Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.250
  Trong năm: 994.172
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.397
  Online: 76