Ngày 4/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự. Sau phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kết luận số 618/KL-HĐND, với nhiều nội dung quan trọng về công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận 618/KL-HĐND, việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Trong số 1040 vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kết luận 618 của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Yên Định có 48 việc có điều kiện thi hành án, tương đương số tiền 8 tỉ đồng, tồn đọng từ 2 năm trở lên chưa được thi hành. Thực hiện Kết luận 618, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng và tiếp tục vận động, thuyết phục đương sự; đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản trong trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, chống đối. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, huyện đã thi hành xong 32 việc, thu được số tiền 6,5 tỉ đồng, đạt 67% về việc và 81% về tiền.

Trong số 31 việc với số tiền 289 tỉ đồng phải thi hành án liên quan đến tàu cá 67, có tới 29 việc với số tiền 205 tỉ đồng chưa có điều kiện thi hành án. Đối với 2 vụ có điều kiện thi hành án, đến nay cơ quan thi hành án đã hoàn thành giải quyết 1 việc với số tiền 69 tỉ đồng; vụ việc còn lại với số tiền 15 tỉ đồng đang trong quá trình giải quyết. Mặc dù số tiền thu hồi không lớn so với số tiền phải thi hành án, tuy nhiên tỉ lệ thu hồi đạt 24% của Thanh Hoá vẫn là cao so với tỉ lệ 9% của cả nước.

Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận 618, các cơ quan Thi hành án hai cấp tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết 584 vụ, tương đương số tiền 96 tỉ đồng.  Hiện nay, số vụ việc tồn đọng kéo dài còn phải giải quyết là 462 vụ, tương đương số tiền 196 tỉ đồng. Trong đó riêng hai vụ việc liên quan đến Công ty Tây Đô và khách sạn Hạc Trắng đã lên đến 149 tỉ đồng, chiếm 3/4 số tiền phải thi hành án. Đây đều là những vụ việc phức tạp, mặc dù cơ quan thi hành án đã rất nỗ lực trong việc giải quyết, tuy nhiên vẫn chưa thể mang lại kết quả như mong muốn. Khu đất của Công ty Tây Đô dù đã tổ chức bán đấu giá phiên thứ 17 vẫn chưa có người đăng ký mua, còn khách sạn Hạc Trắng vẫn phải chờ các cơ quan chức năng thống nhất việc xác định diện tích chồng lấn và xử lý việc xây dựng vượt tầng theo quy định.

Trong số 1040 vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kết luận 618 của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện Yên Định có 48 việc có điều kiện thi hành án, tương đương số tiền 8 tỉ đồng, tồn đọng từ 2 năm trở lên chưa được thi hành. Thực hiện Kết luận 618, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng và tiếp tục vận động, thuyết phục đương sự; đồng thời kiên quyết áp dụng biện pháp kê biên xử lý tài sản trong trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, chống đối. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, huyện đã thi hành xong 32 việc, thu được số tiền 6,5 tỉ đồng, đạt 67% về việc và 81% về tiền.

Trong số 31 việc với số tiền 289 tỉ đồng phải thi hành án liên quan đến tàu cá 67, có tới 29 việc với số tiền 205 tỉ đồng chưa có điều kiện thi hành án. Đối với 2 vụ có điều kiện thi hành án, đến nay cơ quan thi hành án đã hoàn thành giải quyết 1 việc với số tiền 69 tỉ đồng; vụ việc còn lại với số tiền 15 tỉ đồng đang trong quá trình giải quyết. Mặc dù số tiền thu hồi không lớn so với số tiền phải thi hành án, tuy nhiên tỉ lệ thu hồi đạt 24% của Thanh Hoá vẫn là cao so với tỉ lệ 9% của cả nước.

Sau hơn 1 năm thực hiện Kết luận 618, các cơ quan Thi hành án hai cấp tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết 584 vụ, tương đương số tiền 96 tỉ đồng.  Hiện nay, số vụ việc tồn đọng kéo dài còn phải giải quyết là 462 vụ, tương đương số tiền 196 tỉ đồng. Trong đó riêng hai vụ việc liên quan đến Công ty Tây Đô và khách sạn Hạc Trắng đã lên đến 149 tỉ đồng, chiếm 3/4 số tiền phải thi hành án. Đây đều là những vụ việc phức tạp, mặc dù cơ quan thi hành án đã rất nỗ lực trong việc giải quyết, tuy nhiên vẫn chưa thể mang lại kết quả như mong muốn. Khu đất của Công ty Tây Đô dù đã tổ chức bán đấu giá phiên thứ 17 vẫn chưa có người đăng ký mua, còn khách sạn Hạc Trắng vẫn phải chờ các cơ quan chức năng thống nhất việc xác định diện tích chồng lấn và xử lý việc xây dựng vượt tầng theo quy định.

Có thể thấy, với việc thực hiện Kết luận 618 của Thường trực HĐND tỉnh, công tác thi hành án tồn đọng, kéo dài đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đối với những vụ việc còn lại, cơ quan Thi hành án hai cấp tỉnh Thanh Hoá quyết tâm bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt công tác dân vận khéo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc, thu hồi tối đa tiền, tài sản về cho nhà nước, tập thể, cá nhân; giúp ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.425
  Trong năm: 1.002.630
  Trong tháng: 85.938
  Trong tuần: 14.924
  Trong ngày: 531
  Online: 46