Ngày 22 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh có Báo cáo số 82/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII; theo đó các nội dung kiến nghị của cử tri thành phố Sầm Sơn, được trả lời như sau:

Kiến nghị 1: Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường ven biển đoạn từ Quốc lộ 47 đến Đại Lộ Sông Mã.

Trả lời: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại số 5351/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 với tổng mức đầu tư 3.372,6 tỷ đồng, chiều dài tuyến 29,9km, quy mô đường cấp III đồng bằng; Nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa là cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án; thời gian xây dựng công trình dự kiến từ năm 2021 đến năm 2024. Trên cơ sở dự án được duyệt các địa phương có dự án đi qua đã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Đến nay, mặt bằng thi công đã bàn giao được 27,67/29,9km (đạt 92,5%); trong đó: huyện Hoằng Hóa bàn giao 9/9 km, huyện Quảng Xương bàn giao 3,44/3,44 km (đạt 100%), thành phố Sầm Sơn bàn giao 2,9/2,99 km (đạt 97%), thị xã Nghi Sơn bàn giao 12,33/14,45 km (đạt 85%). Về triển khai thi công: Do gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn, đến nay, nhà đầu tư mới triển khai 4,65/29,9km gồm các đoạn từ Km36+566,64 đến Km38+377,14 thuộc thành phố Sầm Sơn và đoạn từ Km51+040 đến Km53+920 thuộc huyện Quảng Xương; các đoạn khác chưa triển khai thi công.

Để sớm hoàn thành dự án đưa tuyến đường bộ ven biển vào khai thác, vận hành sử dụng, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thanh Hoá đôn đốc nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo UBND thành phố Sầm Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo quy định.

Kiến nghị 2: Cử tri phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn đề nghị xem xét đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu công nghiệp Làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ để giải quyết công ăn việc làm cho Nhân dân.

Trả lời: Cụm công nghiệp Làng nghề phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn được thành lập từ tháng 6/2019[1] với diện tích là 25 ha; Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Sầm Sơn. Tuy nhiên, trong phạm vi thực hiện dự án có phần diện tích giao thông đô thị khoảng 2,5 ha nên UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 để giảm diện tích còn 22,5 ha. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư nhưng còn khoảng 01 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, gồm: 0,35 ha đất ở và 0,64 ha đất thuỷ lợi. Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thành các hồ sơ thuê đất phần diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đảm bảo trước tháng 6 năm 2024 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Trong thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch để trình UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo UBND thành phố Sầm Sơn, Sở Xây dựng,… sớm thẩm duyệt và phê duyệt quy hoạch 1/500 (sau khi Chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục); đồng thời, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn sớm phối hợp với Chủ đầu tư để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 01 ha còn lại chưa hoàn thành.

Kiến nghị 3: Cử tri thành phố Sầm Sơn kiến nghị trên địa bàn có rất nhiều hộ dân đất ở trước năm 1980 có trong sổ mục kê, nhưng không có định danh, nên các hộ không chuyển đổi mục đích sử dụng gây khó khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trả lời: Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 182/KH-UBND và có chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố : “2.2. Chỉ đạo thống kê, rà soát, phân loại các trường hợp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận không đúng trước đây, kiểm tra xem xét từng trường hợp cụ thể, thực hiện đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020); trường hợp cần thiết chỉ đạo thực hiện thanh tra, kiểm tra, kết luận xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích của người sử dụng đất”.

Do đó, để giải quyết các kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể để chủ động giải quyết theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai.

                          

 

[1] tại Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.538
  Trong năm: 1.002.743
  Trong tháng: 86.051
  Trong tuần: 15.037
  Trong ngày: 644
  Online: 69