Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII. Chiều ngày 06/6/2024, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Nông Cống gồm: Ông Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hóa đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Nông Cống.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 tháng đầu năm; ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024; ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Thanh Hóa đã báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cử tri của huyện đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Xem xét, nghiên cứu, phân bổ tăng ngân sách địa phương đối với công tác Quân sự - Quốc phòng cơ sở. Có cơ chế chính sách bổ sung tăng mức chi thường xuyên cho hoạt động của các Trạm y tế xã, thị trấn. Tăng cường công tác giám sát trong quản lý, cấp phép, khai thác tài nguyên khoáng sản nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo môi trường, an sinh xã hội. Sớm thi công dự án đê Sông Hoàng từ xã Hoàng Giang đi xã Tế Nông; Tu sửa, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ 505 và hoàn trả tuyến tường 525 qua địa bàn huyện Nông Cống …

Đại biểu Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Đinh Ngọc Thúy, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20.                                    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.718
  Trong năm: 1.002.923
  Trong tháng: 86.231
  Trong tuần: 15.217
  Trong ngày: 824
  Online: 56