Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, sáng ngày 10/7, Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp tục chủ trì kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh, khóa XVIII.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cử tri trong tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu ý kiến về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và gửi ý kiến, kiến nghị tới kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là những ý kiến, kiến nghị rất xác đáng, tâm huyết, với tinh thần trách nhiệm rất cao của các vị đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, vì sự phát triển của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả; nhưng cũng có những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tập trung giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, cả trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, xác định những nhiệm vụ còn lại và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và phân công rất cụ thể trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 mà Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua.

Theo đó, 6 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề công tác “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 16 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư phát triển, phân bổ vốn; thu, chi ngân sách nhà nước; chủ trương đầu tư các dự án và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Kỳ họp diễn ra diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của UBND tỉnh, các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung tay đóng góp vào những kết quả rất đáng trân trọng trong 6 tháng qua. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc kỳ họp

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp; những bất thường của thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả, lạm phát, thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường bất động sản, nguồn lao động và những vướng mắc, bất cập về áp dụng thể chế, quy định của pháp luật trong thực tiễn chưa được khắc phục; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao độ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 16 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án, về nhóm nghị quyết thường niên và các nội dung quan trọng khác.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình, những tình cảm quý trọng và tri ân sâu sắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trở thành hoạt động thường xuyên trong mọi mặt của đời sống xã hội; đồng thời, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc...

Tại Kỳ họp thứ 20, các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa đã biểu quyết thông qua 16 dự thảo nghị quyết:

1. Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2024.

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa (đợt 3).

3. Bổ sung nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024 (đợt 2), nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn dự bị động viên) và nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1) vào Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa.

4. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

5. Chủ trương đầu tư Dự án mua sắm hệ thống máy xạ trị gia tốc tại bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

6. Chủ trương đầu tư Dự án triển khai hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Thanh Hoá đảm bảo kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã.

7. Sửa đổi điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

8. Sửa đổi, bổ sung phụ lục Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh.

9. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

10. Sửa đổi một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hoá.

11. Bãi bỏ Nghị quyết số 387/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

12. Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

13. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

14. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII.

15. Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

16. Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 4, năm 2024.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.326
  Trong năm: 1.039.729
  Trong tháng: 102.213
  Trong tuần: 30.858
  Trong ngày: 91
  Online: 84