Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức - Quản trị đã tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh và đông đủ đảng viên trong Chi bộ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lê Như Tú đã trình bày dự thảo báo cáo chính trị, khẳng định nhiệm kỳ lần thứ V (2017 – 2020) Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đã tham mưu, phục vụ kịp thời có hiệu quả các hoạt động của HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu, giúp lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh trong công tác quản lý, tiếp nhận phát hành văn bản; công tác tổ chức, quản trị, thực hiện các quy chế, quy định của cơ quan. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên và thi đua, khen thưởng được thực hiện nghiêm túc; chất lượng sinh hoạt Chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Chi bộ là tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Lương Dũng đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đại hội Đảng cấp trên; lãnh đạo, quản lý đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ của Chi bộ; thường xuyên theo dõi, trao đổi về tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên để định hướng tư tưởng, dư luận; tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất của đảng viên để kiến nghị với lãnh đạo cơ quan xem xét, giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức - Quản trị đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Chi bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị trong thời gian tới Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức - Quản trị tiếp tục dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho đảng viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quy trình, quy chế xử lý công việc, quy định của cơ quan. Vận động đảng viên phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đoàn kết nội bộ trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, quy chế làm việc của cơ quan; quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ và kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Tiếp đó Chi bộ đã tiến hành bầu cử, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022. Kết quả, các đồng chí Lê Như Tú, Ngô Ngọc Quyến, Nguyễn Lương Chiến được bầu vào Chi ủy Chi bộ. Đồng chí Lê Như Tú được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Ngọc Quyến được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức - Quản trị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  242 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.745.641
  Trong năm: 670.198
  Trong tháng: 65.217
  Trong tuần: 14.649
  Trong ngày: 371
  Online: 53