Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm, ngày 23/9/2021, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc từ năm 2017 đến nay.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 251 di tích, trong đó: 184 di tích đã được kiểm kê, 67 di tích được xếp hạng (có 1 Di sản văn hoá thế giới, 14 di tích quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh); 2 di tích được phê duyệt quy hoạch tổng thể gắn với phát triển du lịch. Công tác quản lý Nhà nước về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích được cấp ủy đảng chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện, đã có 10 di tích được tu bổ, tôn tạo và nâng cấp hoàn thành, các di tích đều phát huy được giá trị về lịch sử - văn hóa, giáo dục truyền thống và gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, công tác phát huy giá trị di tích còn gặp khó khăn do nhiều di tích đã xuống cấp; nguồn kinh phí cho công tác tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích còn nhiều hạn chế, ngân sách huyện và xã tuy có đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, chủ yếu là huy động từ nguồn vốn xã hội hóa; tiến độ thi công các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích còn chậm và mới tập trung ở di tích gốc, chủ yếu mang tính chất bảo tồn do chưa có đủ nguồn lực đầu tư, nghiên cứu, quy hoạch, trùng tu, tôn tạo, phục dựng đúng mức với nhu cầu quy mô của di tích. Nguồn nhân lực quản lý di tích của huyện, xã còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị huyện tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, qua đó khơi dậy niềm tự hào, hiểu biết về giá trị, ý nghĩa của các di tích, tạo sức lan tỏa, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc giữ gìn, chăm lo, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Trung ương và của tỉnh trong việc tham mưu lập quy hoạch, bố trí nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích, đặc biệt là di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Phủ Trịnh … Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống ban quản lý ti tích từ huyện đến cơ sở phù hợp với tình hình của địa phương; lựa chọn những người có năng lực, trình độ, tâm huyết; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm việc tại các khu, điểm di tích trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  192 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.080.796
  Trong năm: 135.169
  Trong tháng: 10.500
  Trong tuần: 9.572
  Trong ngày: 510
  Online: 48