Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu trình Chính phủ tăng mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; có chính sách hỗ trợ (phụ cấp) đối với Chi hội trưởng của các tổ chức chính trị - xã hội thôn, tổ dân phố vì đây là nhóm đối tượng trực tiếp triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách từ Trung ương, tỉnh, huyện, xã đến người dân trong khu dân cư; trong khi chế độ chưa được quan tâm đúng mức.

Ngày 11/3/2022, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 917/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và cử tri (trong đó có ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa) để trình cấp có thẩm quyền xem xét việc tiếp tục hoàn thiện thể chế về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp. Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, đề nghị tỉnh Thanh Hóa thực hiện chế độ, chính sách và mức khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019 TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  231 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.561.742
  Trong năm: 313.498
  Trong tháng: 51.881
  Trong tuần: 12.360
  Trong ngày: 224
  Online: 25