Ngày 18/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 tại Sở Tư pháp; tham dự với Đoàn giám sát có đại diện Sở Nội vụ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng năm và cả giai đoạn 2018 - 2021 theo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Các kế hoạch đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực, sát với chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị, cá nhân; yêu cầu kết quả đạt được và thời gian hoàn thành.

Đồng chí Đinh Ngọc Thúy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu 

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã ban hành 21 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 145 TTHC của 16 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp và được đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể trên trang thông tin điện tử của ngành.

Đồng chí Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh phát biểu

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Sở đã thực hiện 34 TTHC mức độ 4, 02 TTHC mức độ 3 và 86 TTHC mức độ 2 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Từ năm 2018 - 2021, tổng số hồ sơ đã nhận là 90.111, trong đó số tiếp nhận bằng hình thức trực tuyến là 64.582, đạt tỷ lệ 71,67%. Số hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn là 89.058 hồ sơ; số hồ sơ trả chậm là 744 hồ sơ, hồ sơ xin rút lại là 89 hồ sơ.

Đồng chí Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu

Đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu

Phát biểu kết luận giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Sở trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, CCHC là nhiệm vụ quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận giám sát

Để góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu này, Sở cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác CCHC của đơn vị mình. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác rà soát các TTHC để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế. Những ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, Sở Tư pháp tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.472
  Trong năm: 994.394
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.619
  Online: 73