Cử tri đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Quốc hội xem xét điều chỉnh, bổ sung Điều 30, Luật Ngân sách nhà nước, cho phép Hội đồng nhân dân cấp huyện được ban hành cơ chế, chính sách thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 6517/BTC-NSNN về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Tại khoản 1, Điều 4, Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 quy định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: “Nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với thực tiễn theo hướng đổi mới cơ chế phân cấp ngân sách cơ bản khắc phục tình trạng lồng ghép trong quản lý ngân sách nhà nước, tăng vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; đẩy mạnh phân cấp, khuyến khích các địa phương sáng tạo, tăng thu, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo sự chủ động và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong việc quyết định, sử dụng ngân sách".

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tổng hợp nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa trong quá trình xây dựng Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  238 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.639.696
  Trong năm: 507.615
  Trong tháng: 65.028
  Trong tuần: 15.076
  Trong ngày: 1.577
  Online: 55