HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026

Phát thực bì cho rừng cây phát triển ở huyện Mường Lát

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống ổn định trên địa bàn huyện Mường Lát (không bao gồm các hộ gia đình, nhân khẩu đang được hỗ trợ gạo theo Quyết định số 5402/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn).

Nghị quyết nêu rõ điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

* Về điều kiện hỗ trợ:

Hộ gia đình phải tham gia một hoặc một số các hoạt động: Bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng. Riêng đối với hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ gạo của chính sách này nhưng tham gia nhiều hoạt động (trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, nhận khoán bảo vệ rừng) thì được nhận hỗ trợ theo một nội dung với mức hỗ trợ cao nhất và bảo đảm không trùng lặp đối tượng hỗ trợ.

Diện tích rừng tối thiểu/hộ gia đình tham gia trồng rừng, chăm sóc rừng trồng là 0,3 ha, theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

* Về mức hỗ trợ:

Hộ gia đình người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ gia đình người Kinh thuộc hộ nghèo: Mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu/tháng.

Hộ gia đình người dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, hộ gia đình người Kinh thuộc hộ cận nghèo: Mức hỗ trợ 10kg gạo/khẩu/tháng, nhưng không quá 700kg gạo/ha/năm đối với hộ tham gia trồng rừng hoặc chăm sóc rừng trồng.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND huyện Mường Lát hướng dẫn chi tiết, cụ thể quy định về cách tính mức gạo hỗ trợ cho từng hộ gia đình, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền, lợi ích của các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

* Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ, gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ gạo của hộ gia đình.

- Giấy tờ chứng minh hộ nghèo, hộ cận nghèo (bản sao).

- Bản sao một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyết định giao đất; hợp đồng khoán bảo vệ rừng; giấy tờ chứng minh việc tham gia bảo vệ, phát triển rừng.

Mời bạn đọc xem chi tiết Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND tại đây

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.590
  Trong năm: 1.002.795
  Trong tháng: 86.103
  Trong tuần: 15.089
  Trong ngày: 696
  Online: 62