Tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám” (Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung). Đó là chỉ đạo của Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại buổi làm việc với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 27-9, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lại Thế Nguyên cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh quân khu IV; các tướng lĩnh Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh quân khu IV; các tướng lĩnh Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Bộ CHQS, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lê Văn Diện báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Báo cáo của Bộ CHQS tỉnh tại buổi làm việc nêu rõ: 9 tháng năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc.

Đại tướng Lương Cường và các tướng lĩnh Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu IV các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; công tác tuyển quân, huy động lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên nghiêm túc, chất lượng tốt. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với tỉnh và Quân khu xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tướng Lương Cường tặng quà Bộ CHQS tỉnh.

Tăng cường bám nắm địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; tham gia thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào, cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, như: “Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”, “Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”;... Tham mưu tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội,... góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Lương Cường tặng quà Công an tỉnh.

Đại tướng Lương Cường tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Công tác xây dựng các tổ chức trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 9 tháng năm 2023 là một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng mà tỉnh Thanh Hóa nói chung và Bộ CHQS tỉnh nói riêng đã đạt được. Đồng thời nêu rõ: Để hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắm chắc tình hình, nhất là những diễn biến mới, phức tạp của thế giới, khu vực, trong nước và tình hình địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, giữ vững an ninh chính trị địa bàn và triển khai toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023 của tỉnh và Quân khu.

Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của địa phương; quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thường xuyên giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trước hết là trong cấp ủy, chỉ huy, với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; cấp trên phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm của cấp dưới để quan tâm, giúp đỡ kịp thời; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và quyết tâm chính trị cao trong mỗi cơ quan, đơn vị.

“Chăm lo xây dựng các tổ chức đảng đạt được trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám” (Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để giải quyết kịp thời. Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ” - Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đặc biệt là tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với phương châm “3 bám” (Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách); “4 cùng” (Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào). Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; góp phần nâng cao chất lượng và ổn định đời sống Nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới của tỉnh với nước bạn Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Lương Cường.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, và lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Đại tướng đã dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ 6 nhiệm vụ mà Đại tướng đã giao cho Đảng ủy quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng với Bộ Tư lệnh Quân khu IV, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển; xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc.

Báo Thanh Hóa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.441
  Trong năm: 975.421
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 1.022
  Online: 102