Cử tri đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai 2013. Quá trình thực hiện Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) còn có những bất cập như quy định hình thức doanh nghiệp tự thỏa thuận với chủ sử dụng đất khi giải phóng mặt bằng, dẫn đến tình trạng cùng một khu vực nhưng có nhiều loại giá đất khác nhau, giữa một bên là giá đền bù của nhà nước theo quy định thì thấp và một bên là của chủ doanh nghiệp tự thỏa thuận thì cao. Có nhiều dự án chủ đầu tư không thương lượng được với người dân về mức giá bồi thường. Nhiều nơi người dân không đồng ý giá bồi thường nhà nước, chủ đầu tư không thể giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Ngày 28/10/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6554/BTNMT-PC về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì khi Nhà nước thu hồi đất, người có đất thu hồi được bồi thưởng về đất, tài sản gắn liền với đất theo nguyên tắc thị trường và được hưởng các khoản hỗ trợ (hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ khác). Đồng thời, Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014NĐ-CP đã giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể đảm bảo quyền lợi của người có đất thu hồi.

Đối với cơ chế tiếp cận đất đai theo quy định tại Điều 73 của Luật Đất đai được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận dân sự giữa nhà đầu tư với người sử dụng đất, Nhà nước không can thiệp vào giá thỏa thuận của các bên.

Tuy nhiên, kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề có sự chênh lệch về giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giữa trường hợp Nhà nước thu hồi đất và trường hợp Nhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng và việc đảm bảo sự ổn định về chính sách bồi thường qua các thời kỳ là đúng với tình hình thực tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2013./.

                                                                             


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  246 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.915.677
  Trong năm: 752.619
  Trong tháng: 76.495
  Trong tuần: 15.978
  Trong ngày: 658
  Online: 60