Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quy hoạch lại vùng thoát lũ Hoàng Cương của huyện Nga Sơn cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đê số 5 tả Lạch Trường từ Hoằng Lý đến Hoằng Xuyên; tuyến đê Sông Mã qua địa phận xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hoá; tuyến đê sông Càn thuộc địa phận xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; các tuyến đê xung yếu tại sông Bưởi huyện Thạch Thành; sông Yên, huyện Nông Cống...

Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 8994/BNN-PCTT về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đối với kiến nghị xem xét quy hoạch lại vùng thoát lũ Hoàng Cương của huyện Nga Sơn cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời cử tri tại văn bản số 6962/BNN-TCTL ngày 26/10/2021.

2. Đối với kiến nghị quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đê tả Lạch Trường từ Hoằng Lý đến Hoằng Xuyên; tuyến đê sông Càn, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn; tuyến đê Sông Mã, xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa; các tuyến đê xung yếu tại sông Bưởi huyện Thạch Thành; sông Yên, huyện Nông Cống:

Những năm qua, mặc dù điều kiện nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn, Chính phủ, các Bộ, ngành đã quan tâm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, kinh phí bố trí cho tỉnh thực hiện Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển là trên 5.195 tỷ đồng, kinh phí hằng năm cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trung bình khoảng 80 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trước ảnh hưởng của các đợt lũ, bão, Chính phủ đều hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các hư hỏng đê điều, chỉ tính từ năm 2017 đến năm 2020 là 845 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thanh Hóa là tỉnh có hệ thống đê điều lớn, nên nguồn kinh phí trung ương mới chỉ ưu tiên đầu tư cho các tuyến đê từ cấp III đến cấp I theo quy định tại Điều 22 Luật Đê điều và Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng đê điều. Trong đó, tuyến đê tả Lạch Trường (đê cấp II) đoạn từ Hoằng Lý đến Hoằng Xuyên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí để sửa chữa, cải tạo 2,4km trong các năm 2019, 2021 và dự kiến tiếp tục đầu tư nâng cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với tuyến đê Sông Mã (đê cấp I) qua địa phận xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa đã được tu bổ, nâng cấp từ ngân sách trung trong theo dự án Tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông Mã đoạn từ K28 (xã Hoằng Khánh) đến K44-350 (chân cầu Hàm Rồng) do Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư.

Đối với các tuyến đê sông Càn, sông Bưởi, sông Yên là các tuyến đê cấp IV, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương để thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  215 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.253.281
  Trong năm: 153.716
  Trong tháng: 59.589
  Trong tuần: 13.860
  Trong ngày: 124
  Online: 39