Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng ngày 01/6/2022, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đại biểu Quốc hội chuyên trách Cầm Thị Mẫn đã có một số ý kiến tham gia vào việc Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đại biểu Cầm Thị Mẫn.

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Cầm Thị Mẫn phát biểu tại hội trường

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước UBMTTQ Việt Nam!

Kính thưa Chủ toạ kỳ họp!

Kính thưa Quốc hội!

Kính thư đồng bào, cử tri cả nước!

Trước hết, cá nhân tôi đồng tình và đánh giá cao những nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tứơng Chính phủ, vai trò đầu mối của ngân hàng nhà nước và sự phối kết hợp, vào cuộc của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương trong tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 42. Theo đó, các đối tượng của Nghị Quyết như: Công ty TNHH một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), các tổ chức tín dụng đã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá việc triển khai, xử lý nợ xấu theo Nghị quyết; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đặc biệt là việc Chính phủ và NHNN đã chủ động báo cáo Quốc hội về kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42 vào kỳ họp thứ 10- Quốc hội khoá 14.

Tham gia ý kiến vào nội dung này, tôi xin đề cập một số vấn đề cụ thể sau:

Một là, qua theo dõi thực tiễn từ các địa phương và thông qua các báo cáo của Chính phủ: Báo cáo số 358/2020 về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 42, báo cáo số 174/2022 về tổng kết thi hành Nghị quyết 42, chúng ta có thể khẳng định Nghị quyết 42 của Quốc hội Khoá XIV đã tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, VAMC, mang lại chuyển biến tích cực, thể hiện định hướng, chính sách đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, qua đó củng cố niềm tin của xã hội đối với công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng,  góp phần quan trọng vào kết quả triển khai kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết 24/2016/QHXIV của Quốc Hội Khoá XIV và Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 1058-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Kết quả cụ thể được đánh giá trong Báo cáo tổng kết củaChínhPhủ và Báo cáo của Uỷ ban kinh tế. Trong đó, luỹ kế từ 15/8/2017 đến 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 70% tổng số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 tại thời điểm 15/8/2017 và bằng 47,9% tổng số nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 tại thời điểm 01/12/2021, đạt trung bình khoảng 5,67 nghìn tỷ đồng/tháng (trong đó, trước khi nghị quyết 42 có hiệu lực chỉ đạt khoảng 2,15 nghìn tỷ đồng/tháng). Con số này khẳng định rõ hiệu quả từ các quy định của Nghị quyết 42 mang lại.

Hai là, Nghị quyết 42 đã tạo cơ chế xử lý hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 42 ban hành có hiệu lực, ý thức trả nợ của khách hàng được nâng cao, một số quy định tại Nghị quyết 42 đã được các tổ chức tín dụng, VAMC áp dụng có hiệu quả trên thực tế. Điều đặc biệt quan trọng cùng với ngành ngân hàng, các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã vào cuộc để thúc đầy mạnh mẽ hơn công tác quản lý nợ xấu, tạo sự thay đối đáng kể về nhận thức, trách nhiệm của các bên liên quan từ khi nghị quyết có hiệu lực.

Ba là, Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức triền khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn những khó khăn, vướng mặc như đã được nêu trong các Báo cáo của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế. Do vậy, tôi đề nghị Chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động; phân tích rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triền khai thực hiện Nghị quyết, theo đó đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước hiện nay, khi kinh tế thế giới giai đoạn 2021-2025 được dự báo diễn biến khó lường, xung đột tại Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga; sự tác động bất lợi do tình hình dịch bênh COVID-19 bùng phát toàn cầu thời gian qua sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, tác động tiêu cực đến thu nhập của các cá nhân, hộ gia đình và kết quả sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp, dẫn đến khả năng trả nợ của khách hàng vay suy giảm, nợ xấu sẽ có khả năng gia tăng trong thời gian tới, đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục duy trì các biện pháp giảm nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.

Kính thưa Quốc hội! Xuất phát từ những lý do nêu trên, cá nhân tôi thống nhất cao chủ trương Quốc hội thông qua việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng tại kỳ họp này để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết 42 hết hiệu lực thi hành. Đồng thời đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn kéo dài thự hiện Nghị quyết, trên cơ sở các quy định  phát huy được hiệu quả của Nghị quyết 42, cần nghiên cứu, đánh giá các vấn đề thực tiễn đặt ra, đềxuất luật hoá quy định về xử lý nợ xấu, nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đáp ứng yêu cầu khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  231 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.561.801
  Trong năm: 313.498
  Trong tháng: 51.881
  Trong tuần: 12.360
  Trong ngày: 283
  Online: 22