Sáng ngày 14/7/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn, Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

 6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức cho toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dự hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt nội dung cốt yếu, điểm mới trong Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị cùng Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII; Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư; nội dung các Nghị quyết số 06,08,10-NQ/TW của Bộ Chính trị; hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng…chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch, báo cáo, chuẩn bị Đề án nhân sự và các điều kiện bảo đảm tổ chức thành công đại hội các Chi bộ. Tiến hành Đại hội điểm Chi bộ phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện theo đúng kế hoạch.
Trong lĩnh vực tham mưu, trên tinh thần kế thừa và phát huy những kết quả trước đó, Đảng bộ Văn phòng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có nhiều đổi mới, tiến bộ. Nổi bật trong việc tham mưu như: Tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 06 dự án Luật, thảo luận 04 dự án Luật, phục vụ giám sát 05 chuyên đề; ĐBQH tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 tại 10 huyện, thị xã, thành phố và đã tổng hợp 49 nhóm ý kiến; tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật cảnh sát cơ động với cử tri Công an tỉnh; phục vụ ĐBQH 05 buổi tiếp với 21 lượt công dân; Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận 117 đơn, chuyển 67 đơn, ban hành 10 công văn đôn đốc các cơ quan xem xét, giải quyết. Tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thông qua 32 nghị quyết; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình kết nối trực tuyến với 27 điểm cầu; tổ chức hội nghị Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố; tham mưu 01 cuộc giám sát, thành lập 04 đoàn giám sát trực tiếp tại 21 đơn vị, địa phương kết quả mang lại hiệu quả thiết thực, được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 77 đơn, chuyển 38 đơn, ban hành 03 công văn đôn đốc các cơ quan xem xét, giải quyết; ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Phối hợp với Đài PTTH tỉnh mở chuyên mục “đại biểu với cử tri” phát sóng 01 tháng/01 lần...
Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; trong đó tập trung chủ yếu vào phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đồng thời bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần được kịp thời khắc phục trong công tác phối hợp, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị Văn phòng phát huy những kết quả đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong công tác chuyên môn cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ ... Công đoàn cần quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.
 Thay mặt Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đảng ủy Văn phòng sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020-2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.807
  Trong năm: 1.003.012
  Trong tháng: 86.320
  Trong tuần: 15.306
  Trong ngày: 913
  Online: 57