Chiều ngày 08/4, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trần Mạnh Long - Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Văn phòng, cấp ủy các chi bộ, các tổ chức đoàn thể thuộc Văn phòng; cùng toàn thể các đồng chí hội viên Hội CCB Văn phòng.

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Hội Cựu chiến binh Văn phòng đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên BCH, chỉ đạo tuyên truyền, vận động các đồng chí Hội viên nêu cao bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", chủ động bám sát vào chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị  để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, Hội đã tổ chức cho 100% hội viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh các cấp, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Vận động Hội viên Cựu chiến binh và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phối hợp với các đoàn thể phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên đối với cấp ủy Đảng, chính quyền; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Hội; gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Tích cực nghiên cứu, học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gương mẫu chấp hành và thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành những quy định của Bộ Chính trị về những việc đảng viên không được làm. Thực hiện tốt mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú, hội viên và gia đình tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đồng chí Đinh Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng phát biểu tại đại hội

Hội viên của Hội tích cực tham gia các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và các ngày lễ, ngày truyền thống của dân tộc,  hăng hái tham gia và cổ vũ các phong trào văn hóa, thể thao, hoạt động giao lưu với các đơn vị bạn; tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan văn hóa, tỷ lệ hội viên CCB tham gia hoạt động thể thao đạt 90%.

Qua giáo dục chính trị tư tưởng, tuyệt đại đa số Hội viên Cựu chiến binh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, không có biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”; bày tỏ niềm tự hào, phấn khởi trước thời cơ, vận hội mới của tỉnh nhà trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. 

Đồng chí Trần Mạnh Long, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trần Mạnh Long - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đã ghi nhận, nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đạt được của Hội CCB Văn phòng, biểu dương sự phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của hội viên Hội CCB trong phong trào thi đua những năm vừa qua. Đồng chí đề nghị Hội CCB Văn phòng cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đặc biệt là việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và thường xuyên tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Hội CCB Văn phòng đã bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong giai đoạn 2022 - 2027. Thông qua đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội Hội CCB Văn phòng lần thứ V đã đề ra phương hướng là "tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội Cựu CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội viên".

Đồng chí Trần Mạnh Long, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bầu vào BCH Hội Cựu chiến binh Văn phòng khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã bầu 2 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Đinh Ngọc Thúy, trúng cử chức danh Chủ tịch, đồng chí Vũ Hoàng Quang trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau đây là một số hình ảnh về đại hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  384 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.548.119
  Trong năm: 1.043.765
  Trong tháng: 104.709
  Trong tuần: 30.003
  Trong ngày: 4.053
  Online: 109